Navigatie

Toon opties Verberg opties

Klachten


De GZB wil vanuit zijn visie, missie en beleid integer handelen en transparant zijn in haar communicatie naar buiten toe. Opmerkingen en klachten over ons werk en onze communicatie neemt de GZB zeer serieus. Elke mondelinge of schriftelijke klacht handelen wij zo goed mogelijk af.

Klachtafhandeling

Klachten worden zo mogelijk direct telefonisch of schriftelijk afgehandeld, maar uiterlijk binnen tien werkdagen. Afhankelijk van de inhoud, het onderwerp en de ernst van de klacht wordt de klacht behandeld door de teamleider of de directie.
Wanneer de indiener van de klacht niet tevreden is, kan hij dat melden bij de directeur. Is het antwoord van de directeur niet naar tevredenheid, dan kan hij binnen een maand na dagtekening een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Het reglement van deze commissie is op aanvraag beschikbaar.
 
Elke klacht wordt geregistreerd op het daarvoor bestemde klachtenformulier met vermelding van naam, (e-mail)adres en telefoonnummer van de indiener. Klacht en antwoord zijn altijd opgenomen in het klachtenregister.

Klacht indienen

Heeft u of heb jij een klacht? Laat het ons weten! Stuur een bericht (info@gzb.nl) of bel ons op 0343-512444.
Wij doen ons best om u/jou zo goed mogelijk van dienst te zijn.