Doe een meerjarenschenking

Overweeg een meerjaren schenking

Giften, contributies of eenmalige schenkingen die aan de GZB worden overgemaakt, zijn binnen bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Er geldt een drempel van 1% van uw zogenaamd verzamelinkomen of een bedrag van € 60,-. Het meerdere is fiscaal aftrekbaar tot maximaal 10% van het zogenaamd verzamelinkomen. Giften zijn fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin ze zijn betaald. De besparing die de aftrekbaarheid u oplevert, is afhankelijk van de ‘schijf’ waarbinnen de top van uw inkomen valt en kan oplopen tot 51,75%.

De wet op de loon- en inkomstenbelasting biedt de mogelijkheid om de grenzen van 1% en 10% te ondervangen, namelijk door een meerjaren schenking.
U verplicht zich dan om gedurende minimaal vijf jaar een bepaald bedrag te schenken. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst periodieke gift. U kunt hier een overeenkomst downloaden die u na invulling en ondertekening naar de GZB stuurt. De GZB tekent ook een exemplaar en stuurt dit aan u terug. Hiermee is alles geregeld.

Het enige wat u nog moet doen is jaarlijks het toegezegde bedrag overmaken. Indien gewenst kunt u de GZB machtigen het bedrag jaarlijks ineens of in termijnen te incasseren, maar u kunt het bedrag ook zelf overmaken. Wij stemmen dit met u af op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan.

Neem voor meer informatie contact op met Tijmen van Steeg, tel. 0343-512444, e-mail: info@gzb.nl.