Liederen Online GZB-Event

Op deze pagina vindt u de liederen die gezongen worden tijdens het online GZB-event.


Wij leven van de wind
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Psalm 87
1,4,5
Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt,
Bemint het meer dan alle Jacobs steden.

God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.

Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speelliên op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.

Come people of the risen king
Opw. 723

Kom, volk van de verrezen Heer,
Zing je lied op blijde toon.
Kom, stem je hart en breng nu eer
Aan de Morgenster, Gods Zoon.
Uit de schaduw tot zijn licht geleid,
Richten wij ons hart op Hem,
Die liefdevol zijn armen spreidt,
Die ons als de zijnen kent.
 
Wees blij, wees blij!
O kom, verheerlijk Hem!
Eén hart, één stem;
O Christus' kerk, wees blij!
 
Kom, wie al 's morgens zingen kan
En wie worstelt in de nacht.
Wie spreekt van overwinningen
En wie nog op uitkomst wacht,
Want zijn liefde houdt voor eeuwig stand,
Zijn genade kent geen eind.
Zij volgen ons, ons leven lang,
Geven hoop en zekerheid.
 
Wees blij, wees blij!
O kom, verheerlijk Hem!
Eén hart, één stem;
O Christus' kerk, wees blij!
 
Kom, jong en oud uit ieder land,
Mannen, vrouwen, in geloof.
Ontvang nu uit zijn milde hand
De genade ons beloofd.
Over heel de wereld zingt zijn volk,
Tot het einde van de tijd.
Als Hij verschijnt, zal onze God
Alles in allen zijn.
 
Wees blij, wees blij!
O kom, verheerlijk Hem!
Eén hart, één stem;
O Christus' kerk, wees blij!

(lied wordt in het Engels gezongen en ondertiteld)
 
Come, people of the Risen King
Who delight to bring Him praise
Come all and tune your hearts to sing
To the Morning Star of grace
From the shifting shadows of the earth
We will lift our eyes to Him
Where steady arms of mercy reach
To gather children in
 
Rejoice, rejoice! Let every tongue rejoice!
One heart, one voice; O Church of Christ, rejoice!
 
Come, those whose joy is morning sun
And those weeping through the night
Come, those who tell of battles won
And those struggling in the fight
For His perfect love will never change
And His mercies never cease
But follow us through all our days
With the certain hope of peace
 
Rejoice, rejoice! Let every tongue rejoice!
One heart, one voice; O Church of Christ, rejoice!
 
Come, young and old from every land
Men and women of the faith
Come, those with full or empty hands
Find the riches of His grace
Over all the world, His people sing
Shore to shore we hear them call
The Truth that cries through every age:
"Our God is all in all"!
 
Rejoice, rejoice! Let every tongue rejoice!
One heart, one voice; O Church of Christ, rejoice!
 

Ik wil jou van harte dienen
Opw. 378

Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
 
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
 
Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.
 
Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.
 
Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
 
All to Jesus I surrender
Op Toonhoogte 2015/266
 
All to Jesus I surrender,
All to Him I freely give;
I will ever love and trust Him,
In His presence daily live.
 
I surrender all,
  I surrender all.
All to Thee, my blessed Savior,
    I surrender all.
 
All to Jesus I surrender,
Make me, Savior, wholly Thine;
Let me feel Thy Holy Spirit,
Truly know that Thou art mine.
 
I surrender all,
  I surrender all.
All to Thee, my blessed Savior,
    I surrender all.
 
All to Jesus I surrender,
Lord, I give myself to Thee;
Fill me with Thy love and power,
Let Thy blessing fall on me.
 
I surrender all,
  I surrender all.
All to Thee, my blessed Savior,
    I surrender all.
 
All to Jesus I surrender,
Now I feel the sacred flame.
Oh, the joy of full salvation!
Glory, glory to His name!
 
I surrender all,
  I surrender all.
All to Thee, my blessed Savior,
    I surrender all.

In vuur en vlam zet ons de Geest
Weerklank 197 
 
1.In vuur en vlam zet ons de Geest 
gegeven op het Pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort
hoor hoe Gods kerk geboren wordt! 
 
2.Wie door dit vuur wordt aangeraakt 
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft – God lof! – een ommekeer, 
de dag van de verrezen Heer. 

3.Wie op het rijk van Christus hoopt 
ontvangt de Geest en wordt gedoopt
God heeft uw zonden weggedaan,
een nieuwe mens is opgestaan! 

 Ied're dag, ieder uur
Elly en Rikkert
 
Ied're dag ieder uur
Sta ik in vuur en vlam
Voor het Lam van God
Maak mij echt maak mij puur
Zet mij in vuur en vlam
Voor het Lam van God

Ik wil danken ik wil zingen
Ik wil dansen ik wil springen
En aan iedereen vertellen
Dat U leeft
Ik wil knielen ik wil buigen
Ik wil jubelen en juichen
En getuigen van de liefde
Die U geeft

Ied're dag ieder uur
Sta ik in vuur en vlam
Voor het Lam van God
Maak mij echt maak mij puur
Zet mij in vuur en vlam
Voor het Lam van God

Ik wil danken ik wil zingen
Ik wil dansen ik wil springen
En aan iedereen vertellen
Dat U leeft
Ik wil knielen ik wil buigen
Ik wil jubelen en juichen
En getuigen van de liefde
Die U geeft   

 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
Opw. 334
 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

 Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.
 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.
 
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Christ, be our light
Christ, be our light!
Shine in our hearts.
Shine through the darkness.
Christ, be our light!
Shine in Your church gathered today.
 
Soms is Liefde
Soms is Liefde als een schuilplaats
Die je warm en veilig houdt
Als het buiten stormt en guur is 
Laat de Liefde je nooit koud
 
En als het leven moeilijk is 
Je gaat de weg alleen
Sla Liefde dan als deken om je heen

Ja, de Liefde kan een raam zijn 
Of een deur die open staat
Een welkom thuis voor iedereen 
Die haar is kwijtgeraakt

En al verlies je alles
Jezelf, je huis, je haard
De herinnering aan Liefde blijft bewaard
 
Ach Liefde, zacht als wolken
Maar toch sterker dan de dood
Je neemt de Liefde niet voor lief
Een kostbaar bondgenoot
 
Ze zeggen ‘Liefde houdt je vast’
Maar Liefde laat ook vrij
Men zegt dat Liefde alles is
Zo groot en toch dichtbij

Soms is Liefde als een oceaan
die stroomt waarheen ze wil
De Liefde, zij zal nooit vergaan
De Liefde maakt verschil
 
Zelfs als ik nooit zou sterven
En al mijn dromen leef
Als de Liefde er niet bij is is het leeg
Als de Liefde er niet bij is is het leeg

Als de Liefde er niet bij is is het leeg