Neem de GZB op in uw testament

Heeft u daar wel eens over nagedacht?

U kent de reclames vast wel waarin u wordt opgeroepen na te denken over uw testament: ‘Neem een goed doel op in uw testament’. We hebben die slogan een beetje omgebouwd en gebruikt als kop voor dit verhaal. Want nalaten aan de zending is zeker het overwegen waard.

De vergrijzing in Nederland neemt toe. Veel 50- en 60-plussers zullen het komende decennium met pensioen gaan. Ouderen genieten al een aantal jaren AOW of pensioen. Een deel van hen heeft na een arbeidzaam leven een kapitaal opgebouwd. Soms op een bankrekening, maar doorgaans in de vorm van een eigen woonhuis. Door de waardestijging daarvan in de afgelopen decennia zijn deze woningen deels of helemaal vrij van hypotheeklasten.
De kinderen van 50- en 60-plussers en ouderen hebben vaak een eigen baan en een eigen bestaan. Sommigen daarvan verdienen goed en leiden een leven waar de ouderen vroeger alleen maar van konden dromen. Het is dan niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger dat ouderen een kapitaal vergaren om dit vervolgens aan hun kinderen te vermaken om hen meer financiële armslag te kunnen geven. Nederlanders staan, gemiddeld genomen, op de 9e plaats van rijkste bewoners ter wereld. In Europa is dat de 5e plaats (IMF 2009).
Ook als christenen wonen we in een land met een overvloed aan Bijbels en Bijbelvertalingen, een keur aan middelen om het evangelie te horen en relatief alle vrijheid om het christelijk geloof te beleven en te belijden.
Als we bovenstaande aspecten in een weegschaal zouden leggen en vergelijken met broeders en zusters in de landen waar de GZB werkt, dan zult u begrijpen dat de verhouding ver te zoeken is.

Waarom nadenken over uw nalatenschap?
Er zijn maar weinig zekerheden in het leven, behalve dat daar een einde aan zal komen. Zoals u tijdens het leven de zaken graag goed geregeld wilt zien, is het ook belangrijk om uw laatste wil goed te regelen. Dat creëert zekerheid voor uw geliefden en helderheid voor uw erfgenamen. En zou uw geloof, als grond van uw bestaan, ook geen uitwerking mogen hebben in uw laatste wil? Voor wie kunt u dan (een deel van) uw nalatenschap het beste bestemmen? Daar zult u wellicht verschillende antwoorden op geven.

Wat doet de GZB met een nalatenschap?
Allereerst is het zo dat de GZB een nalatenschap rechtstreeks zal besteden aan concreet zendingswerk. Een nalatenschap wordt niet aan de reserve van de GZB toegevoegd en zal ook niet besteed worden om daarmee te speculeren. Wel is het zo dat een nalatenschap soms niet in één jaar uitgegeven kan worden. Immers, financiële middelen moeten met zorg besteed worden. Daarom geldt een maximale termijn van drie jaren waarin een nalatenschap een bestemming krijgt.
In goed overleg is het ook mogelijk een nalatenschap een specifieke bestemming te geven. Echter, dat zal alleen thematisch kunnen, want specifieke projecten hebben een ontwikkeling en een nalatenschap valt - gelukkig - niet te plannen.
Naar wens kan de GZB een rapportage geven aan de familie over de bestede middelen.

Wat nu?
Deze informatie zal wellicht vragen bij u oproepen. De GZB komt graag – geheel vrijblijvend – bij u thuis om u informatie te geven over het nalaten aan de GZB. U kunt ook eerst contact opnemen met uw notaris om deze zaak te bespreken. In later stadium zijn we ook van harte bereid om met u en uw notaris van gedachten te wisselen.
 

Voor vragen en informatie kunt ons tijdens kantooruren bereiken op 0343-512444. Vraagt u dan naar Harry Fikse.

Ook heeft de GZB een brochure  over dit onderwerp beschikbaar. U kunt die bestellen via 0343-512444, info@gzb.nl of via het bestelformulier op de website.