Lees meer » Jaarthema
2016-2017

Voor predikanten

Betrokkenheid bij zending voorwaarde voor een goede gemeentepredikant

We hopen dat uw gemeente zich verbonden weet met het wereldwijde zendingswerk. Als predikant speelt u hierbij een belangrijke rol. Via prediking, voorbede en bijvoorbeeld ons catecheseproject kunt u ervoor zorgen dat gemeenteleden betrokken raken bij zendingswerk en zich onderdeel weten van de wereldwijde Kerk van Jezus Christus.


In november 2014 bezocht een groep Nederlandse predikanten de kerk in Malawi.
Hoe inspirerend, bemoedigend en leerzaam is zending? Een impressie…

impressie predikantenreis MalawiHoe kunt u uw gemeente meer betrekken bij het zendingswerk?