Voor predikanten

Betrokkenheid bij zending voorwaarde voor een goede gemeentepredikant

We hopen dat uw gemeente zich verbonden weet met het wereldwijde zendingswerk. Als predikant speelt u hierbij een belangrijke rol. Via prediking, voorbede en bijvoorbeeld ons catecheseproject kunt u ervoor zorgen dat gemeenteleden betrokken raken bij zendingswerk en zich onderdeel weten van de wereldwijde Kerk van Jezus Christus.

Hoe kunt u uw gemeente meer betrekken bij het zendingswerk?