Bid mee

Bidden voor zendingswerk

Zendingswerk kan niet zonder gebed. Gebed verbindt de gemeente in Nederland met onze zendingswerkers en de plek waar zij werken. Als predikant kunt u een belangrijke rol spelen in het stimuleren van gebed. Een goed hulpmiddel hierbij is de gebedskalender die de GZB 4 keer per jaar uitgeeft en die is bijgesloten bij het GZB-magazine Alle Volken.

Ontvangt u de gebedskalender niet? U kunt de kalender gratis bestellen via tel. 0343-512444 of e-mail: info@gzb.nl. De gebedspunten staan ook elders op deze website.