Catecheseproject 2017-2018

Catecheseproject 2017-2018: Open je ogen

Christenen in Egypte trekken zich niet terug binnen de kerkmuren. Dat zou een veilige keuze zijn, zeker in een wereld die wordt gedomineerd door de islam. In plaats daarvan treden ze naar buiten, hebben ze oog voor mensen in de marge van de samenleving. In arme buitenwijken van de miljoenenstad Cairo worden nieuwe gemeenten gesticht. En er worden diaconale activiteiten ontwikkeld om kwetsbare mensen te helpen, bijvoorbeeld door middel van medische controles, kinderopvang en alfabetiseringscursussen.
 
Op dit moment steunt de GZB acht nieuwe kerkplantingsprojecten. We willen dat aantal de komende jaren graag uitbreiden naar twintig gemeenten, zodat de kerk – ook al is ze klein en kwetsbaar – zichtbaar en dienstbaar is in de vele nieuwbouwwijken. We zouden het bijzonder fijn vinden als u tijdens het seizoen 2017-2018 ook met de catechisanten voor dit project wilt sparen.


 
De HGJB heeft afgelopen mei met vier jongeren deze projecten bezocht, om met eigen ogen te zien hoe christenen in Egypte leven en hoe het Evangelie op nieuwe plekken gedeeld wordt. Samen bieden we het catecheseproject ‘Open je ogen’ aan, om in de catechese meer te zien van het christen-zijn in Egypte en hoe God doorgaat met Zijn kerk. Tegelijkertijd willen we ontdekken wat wij in Nederland kunnen leren van onze Egyptische broeders en zusters.

We hopen dat u zich dit seizoen met de catechesegroep wilt inzetten voor christenen in Egypte, zodat de kerk daar verder mag groeien!
 

Bestel nu flyer en catecheseles over het nieuwe project!

U kunt onderaan deze pagina de volgende materialen bestellen:
  • Kleurrijke flyer met informatie over het project om uit te delen.
  • Een filmpje met daarbij een catecheseles. U kunt het filmpje en de les hieronder downloaden, maar als u het filmpje + de les liever op een usb-stick ontvangt, dan kunt u dat aanvinken op het bestelformulier.


Download hier de ingrediënten voor de catecheseles


www.diaconaalproject.nl

Het filmpje en de les is het eerste programma in en serie van 4 om samen met jongeren na te denken over het diaconale project 'Open je ogen'. Op www.diaconaalproject.nl vindt u meer informatie.

4 jongeren, 1 doel: jongeren in Nederland verbinden met het verhaal van de kerk in Egypte. Dit is het verhaal van Karel.

 


[[]]
[]
[]

[{"level":"2"}]
{"label":"Bestelling materiaal catecheseproject 'Open je ogen'"}
[]

Bestelling materiaal catecheseproject 'Open je ogen'

[{"mandatory":"","unique":"","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":"","validation":""}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Flyer met informatie over het project"}
[]
[{"show_group_333":"","show_group_332":"","default_option":"332","mandatory":"true","hide_default":"","other_option":"","show_group_334":"","source_type":""}]
{"error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Catecheseles (incl. filmpje)"}
{"332":"ja","333":"nee"}
[{"prefix":"","infix":"true","mandatory":"1","source_type":""}]
{"label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","family":"Fam.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","mandatory":"true","source_type":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","add_on":"Toev.","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Opmerkingen\/vragen","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Verzenden"}
[]