Catecheseproject 2018-2019

Catecheseproject 2018-2019: Laat je zien

Spaar mee voor evangelisatiewerk in het Himalayagebergte in Nepal

 


Jongeren in het Himalayagebergte bereiken met het Evangelie. Dat is de droom van Aitaram. Tot voor kort was Aitaram hindoe, tot een aantal christenen zijn dorp bezochten en hem over Jezus vertelde. Dat veranderde zijn leven totaal. Met het catecheseproject voor het nieuwe seizoen vragen we steun voor Aitaram en Himalaya Outreach Mission (HOM), de organisatie waar hij nu voor werkt als evangelist.

Wij kennen het Himalayagebergte vooral van verhalen van bergbeklimmers. Het is de regio met de hoogste bergtoppen ter wereld. Het leven is er zwaar en de toegang tot onderwijs en medische zorg is beperkt. Tot enkele tientallen jaren geleden woonden er geen of nauwelijks christenen. Het hindoeïsme en boeddhisme is in de gemeenschap en cultuur van de bewoners van de bergdorpen een ‘way of life’. Dat was ook zo bij Aitaram…

“Mijn droom is om hier meer gemeenten te starten.”

Aitaram: “Een paar jaar terug kwamen er christenen naar mijn dorp en deelden het Evangelie met mijn familie en dorpsgenoten. Ze vertelden over de ware God die Zijn Zoon naar de wereld zond, over de straf die Jezus voor ons mensen heeft betaald, uit pure liefde. Ik zag die liefde ook in hun ogen. Het raakte ons! Hierna bezochten we steeds vaker de samenkomsten en ik volgde een korte bijbeltraining, waardoor ik groeide in geloof. Ik werk nu voor HOM-Nepal en probeer op allerlei manieren contacten te leggen met niet-gelovige jongeren in mijn dorp en daarbuiten. Er zijn nog zóveel mensen hier die het Evangelie nog nooit hebben gehoord, de liefde van Christus dringt mij. Mijn droom is om hier nieuwe gemeenten te starten."

 
Dat is het mooie van jonge christenen in Nepal. De meesten van hen zijn nog niet zo lang christen, ze zijn vol van hun geloof en willen dat graag met anderen delen. Zelfs ondanks de weerstand die er is in hun omgeving. 

Catecheseproject ‘Laat je zien’

Met het catecheseproject sluiten we aan bij het jaarthema ‘Laat je zien’. Met dit thema willen we nadenken over de vraag: Hoe laat ik me zien in mijn omgeving? Hoe deel ik met anderen het Evangelie en probeer ik van betekenis te zijn voor anderen? We willen ons daarbij laten inspireren door jongeren uit Nepal. 

Het geld dat tijdens het catecheseseizoen gespaard wordt bestemmen we voor het evangelisatiewerk van Himalaya Outreach Mission.

Bestel nu de lesbrieven en het filmpje!

We hopen dat u zich het komende seizoen met de catechesegroep wilt inzetten voor het GZB-project ‘Laat je zien’. Om het project een gezicht te geven en om er samen over na te denken, kunt u het volgende materiaal bestellen:

Een filmpje over het project:Een lesbrief met interviews, gespreksvragen en een korte Bijbelstudie. Deze lesbrief is niet alleen voor de leidinggevenden, maar kan worden uitgedeeld aan de catechisanten.
Wilt u de lesbrief eerst even inzien? U kunt de lesbrief hier downloaden.


Het is leuk materiaal om met de catechisanten na te denken over zendingswerk en het project. Wilt u het gratis materiaal bestellen? Dat kan via tel. 0343-512444, e-mail: info@gzb.nl of onderstaand formulier.

Het gespaarde geld kan worden overgemaakt naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het volgende projectnummer vermelden: project NE.1.100. Alvast hartelijk dank!

[[]]
[]
[]

[{"level":"2"}]
{"label":"Bestelling materiaal catecheseproject"}
[]

Bestelling materiaal catecheseproject

[[]]
{"text":"Het filmpje staat vanaf half september online op deze website. Wilt u het filmpje liever op USB per post ontvangen? Dan kunt u deze hieronder bestellen."}
[]

Het filmpje staat vanaf half september online op deze website. Wilt u het filmpje liever op USB per post ontvangen? Dan kunt u deze hieronder bestellen.

[{"mandatory":"","unique":"","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":"","validation":""}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Filmpje (op usb)"}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","mandatory":""}]
{"label":"Aantal lesbrieven (per catechisant 1)","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"prefix":"","infix":"true","mandatory":"1","source_type":""}]
{"label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","family":"Fam.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","mandatory":"true","source_type":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","add_on":"Toev.","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Opmerkingen\/vragen","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Verzenden"}
[]