Catecheseproject 2019-2020: het Evangelie in Mozambique

Catecheseproject 2018-2019: het Evangelie in Mozambique


Spaar mee voor evangelisatiewerk in Mozambique


Met het nieuwe catecheseproject willen we met de jongeren nadenken over hoe wij zelf het Evangelie delen met de ‘onbereikten’ om ons heen. We willen ons daarbij laten inspireren door de jongeren in Mozambique. Het geld dat tijdens het catecheseseizoen gespaard wordt, bestemmen we voor het evangelisatiewerk vanuit de kerken, wat valt onder het programma Chiyembekezo.

Mozambique staat op de 7e plek op de lijst van armste landen ter wereld. Zo'n 46% van de bevolking leeft onder de armoedegrens en 25% is werkeloos, 53% kan niet lezen of schrijven. Mozambique is voor Afrikaanse begrippen een land waar weinig christenen wonen (56%). Een op de vijf mensen in Mozambique hangt geen religie aan en zeker in de binnenlanden zijn er veel mensen die nog nooit van het Evangelie gehoord hebben. Oud-zendingswerker ds. Kommers vertelt dat de velden wit zijn om te oogsten.

Honderden vrijwilligers in de Tete provincie zetten zich in om in de dorpen zieken te bezoeken, hen over God te vertellen en medische voorlichting te geven. Dit programma heet Chiyembekezo. Hierbij worden ca. 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn.

HGJB Diaconale project
In Mozambique worden jongeren ook vol op betrokken in het missionaire en diaconale werk vanuit Chiyembekezo, door mee te gaan met de ‘outreaches’. Het aankomende HGJB Diaconaal Project zal hier ook over gaan en samen willen we ontdekken hoe jongeren in dit werk een eigen plek hebben. Deze zomer zullen wij, de GZB en de HGJB, op bezoek gaan in Mozambique, om de bemoedigende verhalen uit Gods wereldwijde kerk ook met onze eigen jeugd in Nederland te delen.

​"Jullie zijn echte christenen"
Agosthino,  projectcoördinator van Chiyembekezo: “We bereiken heel veel mensen die echt lijden en uitkijken naar ons bezoek. We waren bijvoorbeeld in het dorp Mgwagwa, waar we drie patiënten bezochten. Een van hen was een oma van 79 jaar. Ze heet Silveria Nankhoma. Ze lijdt aan ernstige reuma en is ook blind. Ze zorgt voor haar twee kleinkinderen van 7 en 9 jaar, die geen ouders meer hebben. De vrouw vertelt dat ze al vier zonen heeft moeten begraven, en nu alleen nog één dochter en één zoon heeft. Ze is ontzettend blij om ons te zien. Ze zegt: ‘Jullie zijn echte christenen. Jullie komen hier als vrijwilliger helemaal naar dit dorp toe om mij te bezoeken. God zegene jullie!’

We lazen met haar uit de Bijbel en bemoedigden haar. We spraken met haar dochter af dat die met haar naar het ziekenhuis zou gaan en we gaven haar het geld dat in het ziekenhuis betaald moet worden om onderzocht te worden. Met tranen in haar ogen zei de vrouw dat ons bezoek haar ook geestelijk erg had gesterkt. Omdat ze nauwelijks nog kan lopen, was ze al een hele tijd niet in de kerk geweest, en was dit de eerste keer in maanden dat ze uit Gods Woord hoorde voorlezen.”

Catecheseproject: het Evangelie in Mozambique
We hopen dat u zich het komende seizoen met de catechesegroep wilt inzetten voor de kerk in Mozambique. Het materiaal hiervoor zal half september beschikbaar komen:

  • Filmpje waarin ook jongeren uit Mozambique aan het woord komen.
  • Lesbrief met interviews, gespreksvragen en een korte Bijbelstudie.
     
Het wordt mooi materiaal om met de catechisanten na te denken over zendingswerk en het project.


Bestel nu de lesbrieven en het filmpje

Wilt u het gratis materiaal bestellen? Dat kan via tel. 0343-512444, e-mail: info@gzb.nl of via www.gzb.nl/catecheseproject U krijgt het filmpje en de lesbrief dan half september toegestuurd. Het geld dat tijdens het catecheseseizoen gespaard wordt, bestemmen we voor het evangelisatiewerk in Mozambique.


Het gespaarde geld kan worden overgemaakt naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het project vermelden: Catecheseproject 2019-2020. Alvast hartelijk dank!

Mocht u nog geld willen overmaken van het catecheseproject 2018/2019, dan kan dat uiteraard. Het mag overgemaakt worden naar bovengenoemd rekeningnummer van de GZB onder vermelding van het projectnummer NE.1.100. Hartelijk dank!

Vrijwilligers Chiyembekezo bezoeken een dorp[[]]
[]
[]

[{"level":"2"}]
{"label":"Bestelling materiaal catecheseproject"}
[]

Bestelling materiaal catecheseproject

[{"mandatory":"","unique":"","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":"","validation":""}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Filmpje (op usb)"}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","mandatory":""}]
{"label":"Lesbrief (per catechisant)","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"prefix":"","infix":"true","mandatory":"1","source_type":""}]
{"label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","family":"Fam.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","mandatory":"true","source_type":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","add_on":"Toev.","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Opmerkingen\/vragen","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Verzenden"}
[]