Catecheseproject 2019-2020: het Evangelie in Mozambique

Catecheseproject 2019-2020: Hoop voor Mozambique


Spaar mee voor evangelisatiewerk in Mozambique


Met het nieuwe catecheseproject willen we met de jongeren nadenken over hoe wij door het Evangelie hoop kunnen brengen aan wie dat nodig heeft! We willen ons daarbij laten inspireren door de jongeren in Mozambique. Het geld dat tijdens het catecheseseizoen gespaard wordt, bestemmen we voor het evangelisatiewerk vanuit de kerken, dat valt onder het programma Chiyembekezo.

Mozambique staat op de 7e plek op de lijst van armste landen ter wereld. Zo'n 46% van de bevolking leeft onder de armoedegrens, 25% is werkeloos en 53% kan niet lezen of schrijven. Mozambique is voor Afrikaanse begrippen een land waar weinig christenen wonen (56%). Een op de vijf mensen in Mozambique hangt geen religie aan en zeker in de binnenlanden zijn er veel mensen die nog nooit van het Evangelie gehoord hebben. 

Chiyembekezo
Honderden vrijwilligers in de Tete provincie zetten zich in om in de dorpen zieken te bezoeken, hen over God te vertellen en medische voorlichting te geven. Dit programma heet Chiyembekezo. Hierbij worden ca. 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn.
In Mozambique worden ook jongeren volop betrokken in het missionaire en diaconale werk vanuit Chiyembekezo. Het aankomende HGJB Diaconale Project zal hier ook over gaan en samen willen we ontdekken hoe jongeren daarin een eigen plek hebben. 

Het verhaal van Chico Madalitso Chapotela 
Een van de jongeren uit Kawenga is Chico. Hij is begin twintig en is slecht tot zijn 10e naar school geweest. Daarna moest hij voor zijn familie op het land werken. Wanneer hij gaat vertellen over zijn jeugdgroep begint zijn gezicht te stralen. Hij is enthousiast lid van het jongerenkoor van de kerk. Het meest geniet hij van de bijeenkomsten van de jeugd, waarbij ze in kleine groepen langsgaan bij mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Daar zingen ze, lezen ze uit de Bijbel en geven ze praktische hulp. De mensen die ze bezoeken worden hier zo blij van! Het is de enige manier waarop ze nog iets van de Bijbel horen. Het is wel lastig dat het niet altijd lukt om de juiste praktische hulp te geven. Vaak hebben Chico en zijn vrienden geen geld of andere mogelijkheden om medicijnen of eten te kopen. Terwijl ze er zo naar verlangen om de ander verder te helpen. Waarom hij dit doet? Hij kan en wil niet anders: ‘God vraagt dit van ons als christen!’

Bestel nu de lesbrieven en het filmpje

  • Filmpje over jongeren in Mozambique en het werk van Chiyembekezo, zie hieronder.
  • Lesbrief met interviews, gespreksvragen, Bijbelstudie en verwerkingsopdrachten, die u hier kunt downloaden.


Wilt u het gratis materiaal bestellen? Dat kan via tel. 0343-512444, e-mail: info@gzb.nl of door het onderstaande bestelformulier. Het geld dat tijdens het catecheseseizoen gespaard wordt, bestemmen we voor het evangelisatiewerk in Mozambique vanuit de kerken, wat valt onder het programma Chiyembekezo.

Het gespaarde geld kan worden overgemaakt naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het project vermelden: Catecheseproject Mozambique MZ.1.000. Alvast hartelijk dank! 

Vrijwilligers Chiyembekezo bezoeken zieken


[[]]
[]
[]

[{"level":"2"}]
{"label":"Bestelling materiaal catecheseproject"}
[]

Bestelling materiaal catecheseproject

[[]]
{"text":"Het filmpje staat vanaf half september online op deze website. Wilt u het filmpje liever op USB per post ontvangen? Dan kunt u deze hieronder bestellen."}
[]

Het filmpje staat vanaf half september online op deze website. Wilt u het filmpje liever op USB per post ontvangen? Dan kunt u deze hieronder bestellen.

[{"mandatory":"","unique":"","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":"","validation":""}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Filmpje (op usb)"}
[]
[{"source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"numeric","unique":"","mandatory":""}]
{"label":"Aantal lesbrieven (per catechisant 1)","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"prefix":"","infix":"true","mandatory":"1","source_type":""}]
{"label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","family":"Fam.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","mandatory":"true","source_type":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","add_on":"Toev.","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Opmerkingen\/vragen","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Verzenden"}
[]