Catecheseproject Zuid-Soedan: Houd moed!

Kansen voor jongeren om onder alle omstandigheden God te dienen 


Bestel nu lesbrief en filmpje!

 


De GZB wil met het nieuwe catecheseproject met Nederlandse jongeren nadenken over hoe zij door het geloof moed kunnen houden en hoe ze onder alle omstandigheden toch mogelijkheden hebben om God te dienen.

'Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben.’ (Hand. 27:22)


We willen ons hierbij laten inspireren door jongeren die uit Zuid-Soedan zijn gevlucht en in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda het weten vol te houden en zich inzetten voor de mensen om hen heen! Ook kijken we naar Paulus, die tijdens zijn stormachtige reis naar Rome moed geeft aan de rest van de bemanning. Het geld dat de Nederlandse jongeren tijdens het catecheseseizoen sparen is bestemd voor de kerken in deze vluchtelingenkampen. 

Vluchteling 
Meer dan twee miljoen Zuid-Soedanezen zijn voor het geweld tijdens de burgeroorlog (2013-begin 2020) gevlucht naar buurlanden. Daar wonen ze in vluchtelingenkampen. 

Ruim 60 procent van deze vluchtelingen is jonger dan 18 jaar! De gevolgen van deze situatie voor jongeren zijn zeer aangrijpend. Ze zijn allemaal afhankelijk van hulp. Het onderwijssysteem is volledig verwoest. In de vluchtelingenkampen heeft de kerk met hulp van de GZB enkele scholen kunnen opzetten, maar dit is natuurlijk onvoldoende. 

Hierdoor blijven veel jongeren ongeletterd en leeft de gedachte dat ze geen waarde hebben. Omdat deze jongeren niets te doen hebben, zijn zij ook nog eens extra kwetsbaar om betrokken te raken bij drugs, alcohol, geweld, seksueel misbruik en diefstal. Zo zijn veel tienermeisjes in verwachting of sluiten jongens zich aan bij rondtrekkende rebellengroepen.

Moed door het Evangelie
Juist jongeren laten tegelijkertijd zien dat zij –ondanks alles– moed houden. Zij spelen een belangrijke rol in het opbouwen van eenvoudige kerken, met stokken en tentdoeken. Daarnaast zijn zij actief betrokken bij het organiseren van ‘rallies’, sport en kampen. Tijdens deze bijeenkomsten geeft de kerk onderwijs over belangrijke thema’s, als christelijke levensstijl, criminaliteit, risico’s van tienerhuwelijken en de redding in Jezus Christus. Zo geeft de kerk jeugdigen niet alleen geestelijke maar ook praktische training, zodat ze minder kwetsbaar worden.

Ds. Jonathan Soro, dominee van de Anglicaanse Kerk van Kajo-Keij, vertelt:
“Ik zie steeds meer hoe het conflict diepe trauma’s heeft achtergelaten in de harten van mensen. Ik ken veel jongeren die in hun wanhoop aan de drank en de drugs zijn geraakt. Ook is het aantal tienerzwangerschappen behoorlijk toegenomen. Er zijn verschillende organisaties die basale hulp bieden, maar dit probleem los je niet op met een voedselpakket. Het zit veel dieper. Als kerk moeten we deze behoeften van jongeren zien en hen een veilige plek bieden. Met de beperkte middelen die we hebben, moeten we jongeren perspectief bieden. Kerken waar ze welkom zijn en het Evangelie met hen wordt gedeeld, scholen waar ze zich kunnen ontwikkelen en opleidingen waar ze een vak kunnen leren.”

Materialen: Door het catecheseproject wil de GZB de catechisanten meer laten ontdekken over christelijke leeftijdsgenoten in Zuid-Soedan. Ook willen we hen bemoedigen om zelf door het geloof moed te houden en door te geven aan anderen. Het geld dat de Nederlandse jongeren tijdens het catecheseseizoen bij elkaar brengen, is bestemd voor de ontwikkeling van het jeugdwerk van de kerk in de vluchtelingenkampen:  

  • trainen van jeugdleiders op het gebied van discipelschap, genezing van trauma’s, bouwen aan vrede en verzoening en het ontwikkelen van sociale vaardigheden  
  • evangelisatie- en geloofsopbouwende activiteiten door middel van spel, sport, Bijbelstudie, film en muziek 
  • het verder ontwikkelen van een centrum waar jongeren zich veilig voelen en waar ze counseling kunnen krijgen 
  • het organiseren van bijeenkomsten en trainingen voor jongeren. 


Wilt u het gratis materiaal bestellen? Dat kan via tel. 0343-512444, e-mail: info@gzb.nl of door het onderstaande bestelformulier. 

Het gespaarde geld kan worden overgemaakt naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het project vermelden: Catecheseproject Zuid-Soedan projectnummer SS.1.101. Alvast hartelijk dank!

Catecheseproject Zuid-Soedan

 

[[]]
[]
[]

[{"level":"2"}]
{"label":"Bestelling materiaal catecheseproject"}
[]

Bestelling materiaal catecheseproject

[[]]
{"text":"Het filmpje staat vanaf half september online op deze website. Wilt u het filmpje liever op USB per post ontvangen? Dan kunt u deze hieronder bestellen."}
[]

Het filmpje staat vanaf half september online op deze website. Wilt u het filmpje liever op USB per post ontvangen? Dan kunt u deze hieronder bestellen.

[{"default_value":"0","unique":"","mandatory":"","validation":"","source_type":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Filmpje (op usb)","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"error_validation":"Dit moet een getal zijn.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Aantal lesbrieven (per catechisant 1)"}
[]
[{"source_type":"","mandatory":"1","infix":"true","prefix":""}]
{"sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","label":"Volledige naam","family":"Fam.","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"source_type":"","mandatory":"true","has_placeholder":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","add_on":"Toev.","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"validation":"email","unique":"","mandatory":"true","source_type":"","has_placeholder":"","default_value":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"source_type":"","default_value":"","mandatory":"","has_placeholder":""}]
{"label":"Opmerkingen\/vragen","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Verzenden"}
[]