Jongerenproject 2016-2017

Jongerenproject: Geloof in de gevangenis

voor catechese en tienerclubs


Diefstal, drugshandel, gewapende overvallen… in de gevangenissen in Albanië zitten bepaald geen lieverdjes. Het is dan ook heel bijzonder om te horen dat ook hier de Bijbel opengaat. In de meeste gevangenissen is er een bijbelstudiegroep en vanuit kerken wordt er hulp geboden aan gevangenen en hun families.
 
Gevangenen… meestal voelen wij ons te goed om met dat soort mensen om te gaan. Maar Jezus roept ons op om juist om te zien naar mensen die het voor het oog niet zo goed voor elkaar hebben. “Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” (Mattheüs 25)
 
Tijdens het seizoen 2016-2017 wil de GZB samen met jongeren in Nederland sparen voor pastoraal werk in gevangenissen in Albanië. De organisatie ShKBSh, onder leiding van de Nederlander Fred Westerink, heeft een aantal pastoraal werkers in dienst die gevangenen bezoeken.
Een van die gevangenen is Fatjon, hij is pas 15 jaar en zit in de jeugdgevangenis vanwege diefstal. Voordat hij vast kwam te zitten, maakte hij zich nergens druk om, maar nu maakt hij zich zorgen over zijn familie. Zijn vader is overleden en het gezin heeft moeite om rond te komen. Fatjon vraagt zich nu af: waarom heb ik zo’n rommel van mijn leven gemaakt? Hij doet actief mee aan de Bijbelstudie en wil in de toekomst graag weer iets van zijn leven maken.
 
Spaar mee!
Albanië is een arm land en om het pastoraal werk voort te zetten is ieder jaar een fors bedrag nodig. We hopen dat jullie je dit seizoen met de catechesegroep of met de tienerclub willen inzetten voor het GZB-project ‘Geloof in de gevangenis’. Over dit project is een dvd met een filmpje beschikbaar en een kleurrijke informatiefolder met interviews, gespreksvragen en een korte Bijbelstudie. 

Download hier de informatiefolder met gespreksvragen en een korte Bijbelstudie

Filmpje over het project:Het is leuk materiaal om samen na te denken over zendingswerk en het project. Het gratis materiaal is te bestellen via tel. 0343-512444, e-mail: info@gzb.nl of onderstaand bestelformulier.
 

Actie: gevangen in de kerk

Ook tijdens de Tienerevent op 11 en 25 november stond het gevangeniswerk in Albanië centraal. Tijdens het event is de spannende actie 'Gevangen in de kerk' gelanceerd. Laat je als groep een nacht opsluiten in de kerk om aandacht te vragen voor het project. Door je te laten sponsoren steun je het project ook financieel. Jongeren in Albanië die in de gevangenis zijn beland, krijgen toch weer hoop voor de toekomst.
Hoe zet je deze actie op? Je leest het in de folder + bijlagen die je hieronder kunt downloaden. Ook is er een actiemap te bestellen via tel. 0343-512444, mbroeders@gzb.nl of onderstaand bestelformulier.


[[]]
[]
[]

[{"level":"2"}]
{"label":"Bestelling actiemap, informatiefolders en dvd jongerenproject"}
[]

Bestelling actiemap, informatiefolders en dvd jongerenproject

[{"validation":"","source_type":"","has_placeholder":"","default_value":"0","unique":"","mandatory":""}]
{"error_validation":"","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"actiemap 'Gevangen in de kerk'"}
[]
[{"has_placeholder":"","default_value":"0","validation":"","unique":"","mandatory":"","source_type":""}]
{"error_validation":"Dit moet een getal zijn.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"folders"}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"dvd","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"prefix":"","infix":"true","mandatory":"1","source_type":""}]
{"label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","family":"Fam.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"has_placeholder":"","mandatory":"true","source_type":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","add_on":"Toev.","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[[]]
{"label":"Verzenden"}
[]