Predikantenreis naar Malawi7 - 18 november 2019
GZB-predikantenreis naar Malawi


Inspireer en wordt geïnspireerd in de gemeente in Malawi


Reisleider: ds. J. Ouwehand en ds. L. Schaafsma

Enkele jaren geleden organiseerde de GZB voor het eerst een predikantenreis naar Malawi. De deelnemers waren onder de indruk en werden geïnspireerd tijdens deze reis. Daarom gaan we opnieuw met predikanten op reis naar Malawi. U kunt de predikanten volgen op hun reis via de GZB-experience-site

Eén van de predikanten zei: “De wereldwijde kerk is dichterbij gekomen in gevoel van verbondenheid. Ondanks de vaak bevreemdende cultuur voel je je thuis in de gemeente daar. Ten diepste zijn we toch één kerk.” Een andere predikant: “Deze ervaring inspireert om voorbij te raken aan het tobberige als je naar de kerk in Nederland kijkt. In een ontwikkelingsland als Malawi is er reden om te tobben. Maar als het om geloofsbeleving gaat, is het tegenovergestelde het geval. We staan aan de kant van de overwinning.”

Waar en wanneer is deze predikantenreis?
Van donderdag 7 november tot en met maandag 18 november 2019 zijn we met de predikanten op reis in Malawi en bezoeken we de kerk in het Yao-gebied. Een regio bij Lake Malawi waar het overgrote deel van de bevolking moslim is. Hoe blijf je als kerk staande in deze context en hoe rust je gemeenteleden toe het gesprek aan te gaan met hun buren?


 
Wat is het programma?
We reizen op 8 november naar verschillende gemeenten en verblijven in tweetallen een weekend te gast bij een Malawische predikant. Na het weekend is er naast ontspanning een conferentie voor zowel de Nederlandse als Malawische predikanten. Het volgende weekend verblijven we opnieuw in tweetallen in dezelfde gemeente en gaan Nederlandse predikanten ook voor in de dienst. We reizen op maandagmiddag 18 november terug naar Nederland en komen dinsdag 19 november aan. Reisleiders zijn ds. Jan Ouwehand, directeur van de GZB en ds. Lieuwe Schaafsma die vele jaren in het gebied woonde en werkte. 
 
Waarom deze reis?
Als predikant bent u verbonden aan een plaatselijke gemeente, en daarmee ook deel van Gods missie in deze wereld. De roeping tot zending hoort onlosmakelijk bij de gemeente van Christus en dus ook bij de rol van de predikant. Tijdens deze reis gaan we naar Malawi om met een andere context kennis te maken. Het is een reis vol ontmoetingen en gesprekken, een reis om met elkaar te leren van de wereldkerk. Veel thema’s zullen aan de orde komen zoals kerk zijn in de context van (volks-)islam, de omgang met (etnische) diversiteit in de gemeenten, de uitdagingen van armoede en sociale uitsluiting. We ontdekken hoe de wijze waarop gemeenten hiermee omgaan ook ons in Nederland kunnen uitdagen en inspireren.

 

Eigen bijdrage
Als GZB is het één van onze doelstellingen om betrokkenheid van gemeenten bij de wereldkerk en bij het zendingswerk steeds weer onder de aandacht te brengen. Een reis van predikanten kan daar onderdeel van zijn en zo de gemeenten dienen en hen bemoedigen dat Gods werk in deze wereld doorgaat. Daarom vragen we de predikanten om na afloop van de reis een zendingszondag of –avond te houden en bijvoorbeeld met de catechisanten wat dieper door te spreken over het waarom en de noodzaak van zending anno 2019. Ook vragen we, naast een eigen bijdrage, om een extra collecte of actie voor het werk in Malawi te initiëren. 

Interesse?
Geïnteresseerd in de wereldkerk, in de kerk in de context van de islam, ontmoet u graag andere christenen en bent u bewogen met mensen die God nog niet kennen? Ga dan eens mee met een predikantenreis. Ontdek wat gemeente zijn in moslimgebieden betekent én ervaar dat God mensen niet vergeet! 

Meer informatie of vragen?
We zijn bereid om mee te werken aan een erkenning van de reis als onderdeel van de permanente educatie. Wanneer u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. Als u meer informatie over een predikantenreis wilt of u hiervoor wilt opgeven, kunt u ons bereiken via de contactpersoon voor deze reis Jopie Verhoek. Zij is te bereiken via 0343-701008 of e-mail: jverhoek@gzb.nl.