Predikantenreis naar Malawi7 - 18 november 2019
GZB-predikantenreis naar Malawi


Inspireer en wordt geïnspireerd in de gemeente in Malawi


Reisleider: ds. J. Ouwehand en ds. L. Schaafsma

In 2014 organiseerde de GZB voor het eerst een predikantenreis naar Malawi. De deelnemers waren onder de indruk en werden geïnspireerd tijdens deze reis. Daarom willen we opnieuw deze predikantenreis organiseren. U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze inspirerende reis. 

Eén van de predikanten zei: “De wereldwijde kerk is dichterbij gekomen in gevoel van verbondenheid. Ondanks de vaak bevreemdende cultuur  voel je je thuis in de gemeente daar. Ten diepste zijn we toch één kerk.” Een andere predikant: “Deze ervaring inspireert om voorbij te raken aan het tobberige als je naar de kerk in Nederland kijkt. In een ontwikkelingsland als Malawi is er reden om te tobben. Maar als het om geloofsbeleving gaat, is het tegenovergestelde het geval. We staan aan de kant van de overwinning.”

Waar en wanneer is deze predikantenreis?
Van donderdag 7 november tot en met maandag 18 november 2019 reizen we naar Malawi en bezoeken we de kerk in het Yao-gebied. Een regio bij Lake Malawi waar het overgrote deel van de bevolking moslim is. Hoe blijf je als kerk staande in deze context en hoe rust je gemeenteleden toe het gesprek aan te gaan met hun buren?
 
Wat is het programma?
We hopen op vrijdagochtend 8 november te vertrekken naar verschillende gemeenten en verblijven in tweetallen een weekend als gast bij een Malawische predikant. Na het weekend ontmoeten we elkaar en is er naast ontspanning een conferentie voor zowel de Nederlandse als Malawische predikanten. Het volgende weekend verblijven we opnieuw in tweetallen in dezelfde gemeente en gaan Nederlandse predikanten ook voor in de dienst. We reizen op maandagmiddag 18 november terug naar Nederland en hopen daar dinsdag 19 november aan te komen. Reisleiders zijn ds. Jan Ouwehand, directeur van de GZB en ds. Lieuwe Schaafsma die vele jaren in het gebied woonde en werkte. Voor de reis, overnachtingen en maaltijden wordt gezorgd. 
 
Waarom deze reis?
Als predikant bent u verbonden aan een plaatselijke gemeente, en daarmee ook deel van Gods missie in deze wereld. De roeping tot zending hoort onlosmakelijk bij de gemeente van Christus en dus ook bij de rol van de predikant. Tijdens deze reis nemen we u mee naar Malawi om met een andere context kennis te maken. Het wordt een reis vol ontmoetingen en gesprekken, een reis om met elkaar te leren van de wereldkerk. Veel thema’s zullen aan de orde komen zoals kerk zijn in de context van (volks-)islam, de omgang met (etnische) diversiteit in de gemeenten, de uitdagingen van armoede en sociale uitsluiting. We ontdekken hoe de wijze waarop gemeenten hiermee omgaan ook ons in Nederland kunnen uitdagen en inspireren.

 

Uw bijdrage
Als GZB is het één van onze doelstellingen om betrokkenheid van gemeenten bij de wereldkerk en bij het zendingswerk steeds weer onder de aandacht te brengen. Een reis van predikanten kan daar onderdeel van zijn en zo de gemeenten dienen en hen bemoedigen dat Gods werk in deze wereld doorgaat. Daarom willen we u vragen na afloop van de reis een zendingszondag of –avond te houden en bijvoorbeeld met uw catechisanten wat dieper door te spreken over het waarom en de noodzaak van zending anno 2019. Ook willen we u vragen om een extra collecte of actie voor het werk in Malawi te initiëren. De financiële bijdrage die we van u vragen is € 450 als tegemoetkoming in de kosten. Na de reis zal er nog een moment van reflectie op het GZB-kantoor in Driebergen georganiseerd worden.

Ga mee!
Geïnteresseerd in de wereldkerk, in de kerk in de context van de islam, ontmoet u graag andere christenen en bent u bewogen met mensen die God nog niet kennen? Ga dan mee naar Malawi! Ontdek wat gemeente zijn in moslimgebieden betekent én ervaar dat God mensen niet vergeet! De groep bestaat maximaal uit 12 personen inclusief reisleiding. U kunt u voor deze prachtige reis opgeven via onderstaand formulier. 

Meer informatie of vragen?
We zijn bereid om mee te werken aan een erkenning van de reis als onderdeel van de permanente educatie. Wanneer u hierover vragen heeft, neem gerust contact met ons op. Als u eerst meer informatie over deze reis wilt, kunt u ons ook bereiken via de contactpersoon voor deze reis Jopie Verhoek. Zij is te bereiken via 0343-701008 of e-mail: jverhoek@gzb.nl.

[[]]
[]
[]

[{"level":"2"}]
{"label":"Predikantenreis Malawi"}
[]

Predikantenreis Malawi

[{"mandatory":"1","source_type":"","prefix":"","infix":"true"}]
{"madam":"Mevr.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht.","label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr."}
[]
[{"source_type":"","mandatory":"","show_country":"","has_placeholder":""}]
{"error_mandatory":"Adres is verplicht.","city":"Woonplaats","zipcode":"Postcode","label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","add_on":"Toev."}
[]
[{"unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":"","mandatory":"true"}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig telefoonnummer."}
[]
[[]]
{"label":"Aanmelden"}
[]