Preekschetsen

Preekschets: ‘Iedere christen een zendeling’

Zending hoort bij de christelijke gemeente en daarom wordt in veel gemeenten jaarlijks een zendingszondag gehouden. De afgelopen jaren heeft de GZB daarvoor een preekschets met aanvullend materiaal toegestuurd. Ook dit jaar is een preekschets met liturgiesuggesties, gespreksvragen e.d. beschikbaar. U kunt deze, samen met kerkboekjes voor basisschoolkinderen, hieronder downloaden.


Ook het materiaal van voorgaande jaren is uiteraard nog beschikbaar: