TFC's

Waarom is een Thuisfrontcommissie nodig?

De GZB heeft ongeveer 50 zendingswerkers uitgezonden. Zij helpen kerken wereldwijd bij gemeentestichting, gemeenteopbouw en diaconaal werk. Maar zendingswerk doe je niet alleen. Sterker nog, zendingswerk kan niet zonder een betrokken thuisfront. Daarom werken we bij de GZB met Thuisfrontcommissies (TFC). Soms worden ze ook Thuisfrontteams (TFT) genoemd.
Een TFC is de schakel tussen de zendingswerker en de uitzendende gemeente. De TFC stimuleert de gemeente om met gebed, meeleven en financiële steun bij de zendingswerker betrokken te zijn. Tegelijkertijd helpt de TFC de zendingswerker om zijn werk zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Zo krijgt zending in de gemeente een gezicht!

Maarten en Gerdien Blom, zendingswerkers in Albanië, vertellen over de rol van hun TFC: