Terugblik Inspiratiedag 2019

Inspiratiedag voor thuisfront- en zendingscommissies
 

'Sta op en laat je zien', dat was het centrale thema op de jaarlijkse Inspiratiedag van de GZB, die zaterdag 2 februari plaatsvond in Amersfoort. Meer dan 100 bezoekers, leden van zendingscommissies en thuisfrontcommissies, werden geïnspireerd om verhalen te delen over het werk van de zendingswerkers en de projecten van de GZB. 


Tijdens de verschillende workshops leerden ze hoe ze zich konden laten zien aan de gemeente, aan het land en aan de zendingswerkers. Ook kregen ze tips voor fondsenwerving, leerden ze vloggen en werd er een heus gelegenheidskoor opgericht die een mooi lied zongen ter afsluiting van de dag.

Genoeg inspiratie om als zendingscommissie of als thuisfrontcommissie in de praktijk te brengen. “Ik heb veel inspiratie opgedaan tijdens deze dag. Het is belangrijk om verhalen te delen en te vertellen wat de impact is op de mensen in de landen waar de GZB werkt."  
Zendingscommissielid

"We hebben geleerd om verbinding te leggen met de achterban en  nieuwe manieren ontdekt om fondsen te werven, dit was verrassend!"
Thuisfrontcommissielid

'We hebben nieuwe tips gekregen om de wereldkerk zichtbaar te maken in de gemeente, en hoe de gemeente kan bijdragen aan de wereldkerk, waardevol!"
Deelnemer 2019

Inspiratie opdoen tijdens de inspiratiedag

Op 2 februari werden vele zendingscommissieleden en thuisfrontcommissieleden geïnspireerd om bij te kunnen dragen aan de verspreiding van het Evangelie. 


Korte uitwerking van de workshops
 1. Laat je zien aan de gemeente en vlog met Bart de Mooij
Bijgekomen van de stoomcursus communicatie  & vloggen?!Het was fantastisch om jullie deze workshop te mogen geven! Hier nog wat reminders voordat je weer op de red button drukt:
 • stel eerst scherp op je onderwerp (AE/AF vergrendeling)
 • denk aan de composite met the rule of thirds daarbij in het achterhoofd
 • geluid! op orde?  #beterslechtebeeldenengoedgeluiddanandersom
 • vliegtuigstand! Laat je shots niet verpesten door een beller
 • vloggen is niet raar. Voel je je bekeken denk dan: een ander denkt alleen maar 'hé iemand vlogt' :)
 • maak genoeg plakshots voor in de montage / edit
 • houd je verhaal spannend, maak gebruik van een begin-midden-eind 
   
 1. Laat je zien in financiën en geef met Andre en Peter van de TFC van familie Roest
Toen wij werden gevraagd voor een workshop fondsenwerving, was er aanvankelijk de nodige aarzeling. Niet omdat we niets willen delen, maar vooral omdat het onderwerp in onze TFC niet zoveel aandacht krijgt. Onze fondsenwerving verloopt vooralsnog voorspoedig. Daar zijn we dankbaar voor. En vanuit daar konden we toch het een en ander delen.

Onze TFC kiest voor verbinding. Als gemeenteleden zich verbonden voelen met het zendingsveld en het zendingsechtpaar, “hobbelt” fondsenwerving daarin mee. Ons zendingsechtpaar, Thomas en Cobi, laten we zoveel mogelijk in de gemeente zijn. Zo hebben ze in de laatste verlofperiode een spel gespeeld bij diverse jeugdgroepen en Bijbelkringen. Maar ook vanuit het zendingsveld kunnen ze in onze gemeente zijn. Zo legden we na een eredienst een skypeverbinding om met ze in gesprek te gaan. En de brieven die ze sturen delen we, namens hen, persoonlijk uit.

Waar we ons bij de fondsenwerving op richten is het werken aan structurele machtigingen. Met een symbolische vlag hebben we gemeenteleden gevraagd om deze om te bouwen naar een Thaise vlag. Elke machtiging, ongeacht het bedrag, is een stukje van de vlag. Dit is inmiddels zo goed gelukt, dat we het financiële imago van de vlag hebben omgezet in de vlag als symbool van eenheid en verbinding. De vlag staat in onze kerkzaal. Aan de voorzijde zien we de Thaise kleuren en worden we opgeroepen tot meeleven. Aan de achterzijde hebben gemeenteleden, vrienden en familie hun namen opgeschreven. Een kleine steunbetuiging naar Thomas en Cobi: “wij staan achter jullie”.
 
 1. Laat je zien aan het land en leer met Kees Zeelenberg
 • Zending is niet meer eenrichtingverkeer, maar wij kunnen in Nederland veel leren van de wereldkerk.
 • Hoe kunnen we in de communicatie vooral ook vertellen wat de christenen in het land van onze zendingswerker meemaken en wat God daar doet?Hoe kunnen wij als TFC of zendingscommissie niet alleen fondsenwervend bezig zijn maar gericht zijn op:
  • ​het verlangen van de lokale kerk daar en dat goed communiceren.
  • de pastorale zorg voor de zendingswerker en daar iemand in onze commissie hebben die dat bewaakt.
 • Hoe kunnen we meer opbrengsten vooral ten gunste laten zijn van GZB-projecten van de partners die samen met de zendingswerkers werken aan de realisering van een missionaire en diaconale kerk?
 • Hoe stimuleren we iedereen, net zoals de uitgezonden werker, een getuige van God in woord en daad in zijn dagelijks leven; vooral ook hier in Nederland? 
 
 1. Laat je zien aan de zendingswerker en doe mee met Caroline Verboom
 • Geestelijk
  • Gebed met en voor de zendingswerker, gedurende alle fasen ook na terugkeer nog een tijdje doorgaan.
  • Vragen om wederzijdse gebedspunten.
  • Laat zendingswerkers weten dat er voor hen gebeden wordt.
  • Ook in TFC-vergaderingen tijd nemen voor gebed en Bijbelstudie.
  • Voorbede aanvragen in de kerkdiensten, maar ook bij Bijbelkringen, gebedskringen, jeugdwerk etc.
  • Een persoon binnen de TFC het gebed in de gemeente laten coördineren.
  • Aanwezig zijn bij de uitzenddienst (ook als deelgenotengemeente).
  • Gemeenteavond.
  • Intercultureel Bijbelstudie doen. 
    
 • Praktisch
  • Als zendingscommissie een keer op bezoek gaan bij de zendingswerker die zich voorbereidt op uitzending of tijdens een verlof.
  • Verkoping o.i.d. regelen en de zendingswerkers erbij uitnodigen.
  • Helpen bij het afscheid nemen: - transport naar Schiphol, helpen feestjes organiseren etc. in overleg met de zendingswerkers.
  • Hulp aanbieden bij inpakken / opruimen.
  • Ontspanning aanbieden in vorm van bijv.: etentje / avondje uit.
  • Aanbieden van oppas.
  • Regelen van woning, vervoer, fietsen etc. bij (eind) verlof.
  • Hagelslag en pindakaas sturen.
  • Presentatie van de zendingswerker bijwonen (tijdens voorbereiding, verlof).
 
 1. Laat je zien aan de wereldkerk en participeer met Diane Palm
 • Het is bemoedigend en leerzaam om via zending verbonden te zijn met de wereldkerk. Je raakt (meer) verwonderd over wie God is en ontdekt zelf ook scherper hoe je christen bent in je eigen cultuur.
 • De GZB nodigt gemeenten uit om via programma’s nog meer betrokken te zijn/worden op zending. Dat geeft verder dan het geven van geld, alhoewel dat ook een geestelijke bijdrage aan zending betekent. Tegelijk is er meer dan geven: in contacten met de wereldkerk ontvang je ook lessen in Nederland.
 • Dit vraagt van gemeenten in Nederland wil om een open houding: durven we werkelijk open te staan voor verhalen/getuigenissen van de ‘andere’ kant, durven we in de spiegel te kijken en onszelf vragen te stellen over onze manier van kerk-zijn?
 • Uitdaging om samen verschillende manieren te bedenken om oude en jonge generaties op de inhoud van zending te betrekken, op geven en ontvangen (aantal voorbeelden besproken tijdens workshop).