Start TFC

Start van de Thuisfrontcommissie

Je bent gevraagd om deel te nemen aan de TFC van de zendingswerker. Je weet misschien ook al wie er nog meer gevraagd zijn en je zit te wachten op dat ene moment. Het moment waarop jullie werkzaamheden gaan beginnen. 

Een informele start
Veel TFC’s kiezen er voor om het startmoment te combineren met een nadere kennismaking. Het is niet vanzelfsprekend dat ieder TFC-lid de andere leden kent. Een gezamenlijke maaltijd samen met de zendingswerker is dan een goed begin. Je leert elkaar kennen, praat over de uitzending en filosofeert al wat over mogelijke acties en kansen. 

Op deze informele avond kan een nieuwe datum worden geprikt om serieuzer na te denken over de komende tijd. Het is jullie taak om voor de start van de opleiding de benodigde financiële middelen rond te hebben. Laat iedereen voor de volgende vergadering nadenken over zijn of haar rol en hoe dat vorm te geven. Ook is het verstandig dat iedereen al heeft nagedacht over mogelijke manieren om de fondsen te werven. Dat helpt bij de start van de volgende vergadering.

Het echte werk
Iedereen heeft zijn eigen rol in de TFC, maar aan het begin moet die rol nog vorm gaan krijgen. Dat geeft niet, zo iets moet groeien. Belangrijker is het doel dat voor jullie ligt. Ongeacht taak of functie: dat doel moet gerealiseerd worden en dat doe je samen. Denk dus niet in ‘dit moet jij doen’ en ‘dat hoort bij mijn functie’. Samen ga je voor een optimale inbedding in de gemeente rondom meebidden, meeleven én meegeven. 

Maak een plan, een planning en een taakverdeling. De eerste periode zullen jullie elkaar regelmatig ontmoeten. Stuur op de deadlines en wijs elkaar op de taken en verantwoordelijkheden. Een goed begin is het halve werk!