Taken TFC

Taken van een TFC

 
Voor en tijdens de uitzending
De TFC stimuleert de gemeente om met gebed, meeleven en financiële steun bij de zendingswerker betrokken te zijn. Tegelijkertijd helpt de TFC de zendingswerker om zijn werk zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Zo krijgt zending in de gemeente een gezicht!
Klik hier voor een overzicht van de verschillende taken van een TFC voor en tijdens de periode van uitzending.

Maar er moet ook aandacht zijn voor de zendingswerker zelf. Vanwege de afstand en de bijzondere situatie waarin zij zich bevinden vraagt pastorale zorg om goede afspraken en extra aandacht. Klik hier voor meer informatie.

Rond een verlof
Zendingswerkers komen meestal om de twee jaar met verlof. Er moet dan het nodige geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken van woonruimte en het organiseren van een gemeenteavond.
Klik hier voor meer informatie.

TFC Cora en Antonie Treuren: “Neem contact op met naaste familie (ouders) van de zendingswerkers om hen op de hoogte te houden van met name de verlofwoning. Misschien vinden ze het fijn om de woning van te voren te zien en mee te helpen met de voorbereiding en wellicht hebben ze spullen van de zendingswerkers in bewaring die gebruikt moeten/kunnen worden. De verlofwoning schoonmaken en gereed maken voor gebruik; bedden opmaken, boodschappen doen, internet gegevens klaarleggen. Kortom een warm welkom. Maar ook, wie haalt de werkers op van de luchthaven? Wij vonden het ook belangrijk om per toerbeurt mee te gaan naar presentaties, voor algemeen support, voor het klaarleggen van de spullen, maar ook omdat het gewoon leuk is! Omdat de zendingswerkers het verlof vaak als heel intensief ervaren, kan het raadzaam zijn om er op te letten dat er tijd voor ontspanning is: bied bijvoorbeeld een vakantiehuisje aan. Het moet voor de werker ook een periode van rust zijn! En een niet onbelangrijke tip: Schakel de gemeente in! Het leerde hen dat je de betrokkenheid van de gemeente niet moet onderschatten en dat God bovenal voorziet.
Dit alles gaat uiteraard in overleg met de zendingswerkers. Skypen tijdens de vergadering is dan ideaal en ook heel gezellig!
Tenslotte, het verlof zorgt voor een piek in de TFC-werkzaamheden, maar geeft tegelijkertijd veel voldoening: je ziet waar je het voor doet en het geeft energie om weer verder te gaan!”
 


Bij terugkeer
Als zendingswerkers terugkeren in Nederland wordt er een terugkomdienst georganiseerd.
Terugkeer naar Nederland vraagt heel wat van zendingswerkers en hun kinderen. Om hen hierbij te helpen ontvangt de TFC een half jaar voor terugkeer van de GZB het boek Een enkeltje thuis.
Klik hier voor meer informatie.