Terugkeer

Taken TFC bij terugkeer van de zendingswerker


Ongeveer een half jaar voor definitieve terugkeer van de zendingswerker ontvangt de TFC vanuit de GZB het boek Een enkeltje thuis van Neal Pirolo, ter voorbereiding op de terugkeer van de zendingswerker. Hierin komt een groot aantal zendingswerkers aan het woord. Zij vertellen hoe het is om een ‘enkeltje thuis’ te nemen. Vaak gaat dit gepaard met teleurstellingen. Het thuisfront blijkt doorgaans niet veel weet te hebben van de problemen waar een terugkerende zendingswerker mee te maken krijgt. Dit boekje helpt de TFC om zicht te krijgen op het proces van terugkeer waar de zendingswerker doorheen gaat.

Terugkomdienst
Bij de terugkeer van een zendingswerker wordt in de uitzendende gemeente een ‘terugkomdienst’ georganiseerd. De officiële band die er was tussen de zendingswerker en de uitzendende gemeente wordt op deze wijze beëindigd. De datum van deze terugkomdienst wordt in goed overleg geregeld tussen de uitzendende gemeente, de zendingswerker en de relatiebeheerder van de GZB. De GZB vaardigt naar deze dienst iemand af om een kort woord van dank en afscheid te spreken. De organisatie van deze dienst is in handen van de uitzendende gemeente. De relatiebeheerder van de GZB kan desgevraagd de nodige adviezen hiervoor geven. 

Repatriëring, opvang en integratie
De TFC kan bij definitieve terugkeer een helpende hand bieden bij het zoeken naar passende woonruimte en de opvang en integratie in de Nederlandse samenleving. 
Een langdurig verblijf in het buitenland heeft vaak tot gevolg dan men de samenleving in het ‘thuisland’ op een andere wijze gaat beleven en beoordelen. Daarbij komen ook factoren als de onzekerheid en de spanning rond de herintreding, het feit dat veel opgedane ervaring niet meer zo relevant lijkt en soms ook de vraag of er wel werk is. De meeste zendingswerkers voelen zich verrijkt en bevoorrecht. Ze hadden de periode in de zending niet graag willen missen. Vaak wordt terugkomen tegelijk ook als een gemis, een verlies ervaren. Soms wordt het vergeleken met het doormaken van een rouwproces. Het is een omgekeerde cultuurshock. ‘Re-entry’ kan dus gemakkelijk emotionele reacties en stress oproepen. 

Thirdculture-kids
In dit proces nemen de kinderen van zendingswerkers, de ‘thirdculture-kids’, een aparte plaats in. Cultuurveranderingen zijn vaak ingrijpender als ze plaatsvinden in een leeftijdsfase waarin men nog volop in ontwikkeling is. Op diverse momenten hebben ze afscheid moeten nemen van vrienden en vriendinnen. Het aangaan van nieuwe relaties na definitieve terugkomst kan soms moeilijk voor hen zijn.