Veiligheid en reizen

Veiligheidsbeleid van de GZB

Reizen brengt extra risico’s met zich mee. Denk aan criminaliteit, oorlogen, natuurrampen, ziekte, etc. Hoe houd je daar rekening mee? De GZB heeft daar beleid voor ontwikkeld en bereidt zendingswerkers zo goed mogelijk voor. Lees er hier meer over. De informatie is ook van belang als je als TFC-lid of groep uit de gemeente een bezoek brengt aan ‘jouw’ zendingswerker.