Veiligheid en reizen

Veiligheidsbeleid van de GZB


De GZB heeft een uitgebreid beleid op het gebied van veiligheid. Vanwege de veiligheidssituatie in deze wereld is het van groot belang dat iedereen dit beleid kent en ook handelt conform de gemaakte afspraken. Er zijn extra risico’s bij verblijf in het buitenland en dus ook bij betrokkenheid bij het zendingswerk. Deze vragen zijn niet alleen van deze tijd. Zowel in de zendingsgeschiedenis alsook in de Bijbel lezen we van veiligheidsincidenten of bedreigingen. 

Verantwoordelijkheid
Het veiligheidsbeleid van de GZB wordt bepaald door de directeur. Het is leidend voor het werk van iedereen die betrokken is bij de GZB. Het kan gevoeld worden als overbodig, maar het is een voorwaarde voor uitzending en ook gedurende de uitzendperiode leidend. Er wordt vanuit gegaan dat iedereen op een verantwoorde manier omgaat met veiligheidsrisico’s die er bestaan. Incidenten kunnen immers grote gevolgen hebben voor jezelf, voor je naaste omgeving, maar ook voor het werk van partnerorganisaties en de GZB zelf. Dat betekent dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor veiligheid en zich dient te houden aan de verstrekte instructies. 

De GZB heeft een overeenkomst met ICCO en ontvangt veiligheidsanalyses voor de diverse landen, updates over ontwikkelingen die de veiligheid van mensen raken, reisadviezen, training en toerusting. 

Veiligheidsbeleid
De GZB is zich bij de voorbereiding van een uitzending bewust van de lokale en nationale veiligheidssituatie en -risico’s. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende veiligheidsniveaus met de daarbij behorende trainingseisen.
De zendingswerker krijgt het basis veiligheidsplan voor zijn benoeming en is verantwoordelijk voor het naleven van dit beleid. Het veiligheidsplan wordt met de zendingswerker doorgenomen. Voor benoeming moet de werker schriftelijk akkoord gaan met de afspraken van dit veiligheidsbeleid.

Opleiding en cursus
Iedere zendingswerker volgt een opleiding van de GZB. In deze opleiding is een module ‘omgaan met veiligheidsrisico’s’ opgenomen die aansluit bij de veiligheidssituatie van het betreffende land. In een acculturatiecursus (een ‘hoe aan te passen aan een nieuwe cultuur’- cursus) krijgt de zendingswerker informatie over de historische, religieuze, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen van het bestemmingsland. Veiligheid is daar een aspect van. Ook wordt er een tweedaagse EHBO-cursus gevolgd.

TFC
De verantwoordelijkheid van de uitvoering en navolging van het veiligheidsbeleid ligt bij de GZB en de zendingswerker. De TFC is op geen enkele manier verantwoordelijk. In noodgevallen zal de TFC op de hoogte gebracht worden van de situatie.
Mochten jullie als TFC een bezoek willen brengen aan de zendingswerkers dan willen we jullie vragen om:
  • De GZB tijdig te informeren via jullie relatiebeheerder. Dan neemt de GZB contact op als er eventuele veiligheidsissues spelen.
  • Je te houden aan de aanbevelingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Via deze link kunnen jullie de reisbestemming invullen, je krijgt dan meteen alle up-to-date informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen.
  • Je te houden aan de gedragscode van de GZB, omdat een bezoek aan de zendingswerker ook een bezoek betekent aan het werkveld en gevolgen kan hebben voor het werk en de relatie met de partnerorganisatie.