Verlof

Taken TFC rond een verlof

Een verlof is een periode waarin de zendingswerker tijdelijk de werkplek verlaat en naar Nederland komt. Zendingswerkers komen in principe om de twee jaar met verlof. Voor uitzending relatief dichtbij (Europa of het Midden-Oosten) worden weleens aparte afspraken gemaakt. Doorgaans bestaat een verlof uit een periode van negen weken (ca. twee maanden). Van die negen weken zijn er zeven bedoeld voor vakantie en een aantal noodzakelijke regelzaken. Twee weken worden gereserveerd voor het geven van presentaties in gemeenten en andere communicatiemomenten.
Verlofperioden worden door de zendingswerkers vaak als intensief ervaren. Een TFC kan in een aantal situaties een helpende hand bieden. Het is goed om hierover van tevoren te overleggen met de zendingswerker en de verwachtingen over en weer uit te spreken en op elkaar af te stemmen. 

Woonruimte tijdens verlof
De GZB zorgt niet voor huisvesting tijdens verlof. Zendingswerkers worden zelf geacht voor passende woonruimte tijdens een verlof te zorgen, de TFC kan hierin een helpende hand bieden. Vaak wordt via via een geschikte woonruimte gevonden. Mocht dat niet mogelijk zijn, is er een website waarop huizen voor zendingswerkers worden aangeboden: www.missienederland.nl/huisvesting

Auto tijdens verlof
Ook een auto dient zelf geregeld te worden. Stichting Hand in Strijen heeft verschillende auto’s beschikbaar voor zendingswerkers. Deze auto’s worden tegen kostprijs verhuurd, maar moeten wel ruim van tevoren besproken worden. Meer informatie is te vinden op www.stichtinghand.nl

Overige taken rondom verlof waaraan gedacht kan worden:
 • Praktische zaken:
  o Praktische hulp bij inrichten huis e.d., denk ook aan fietsen
  o Het zorgen voor passend vervoer
  o De gemeente op de hoogte stellen van de komst van de zendingswerker
  o Schoonmaken van huis na vertrek.
 • Persoonlijke zaken:
  o Regelen dat de zendingswerker welkom geheten wordt in de eerste kerkdienst
  o Helpen om een presentatie voor te bereiden
  o Een gemeenteavond organiseren
  o Meegaan als elders in het land een presentatie gegeven wordt
  o Familie- en/of vriendenbijeenkomst organiseren
  o Morele steun geven en klankbord zijn
  o Met elkaar bidden en Bijbelstudie houden.