Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden


Financiën


Wie is verantwoordelijk voor de financiële bijdrage?
Voorafgaand aan de uitzending vraagt de GZB aan de kerkenraad van de uitzendende gemeente of zij akkoord zijn met de uitzending van de zendingswerker. Onderdeel hiervan is dat de GZB van de uitzendende gemeente een bijdrage vraagt in de kosten van de uitzending. De kerkenraad neemt dus de verantwoordelijkheid voor de gevraagde financiële bijdrage. Normaalgesproken zal een kerkenraad alleen akkoord gaan als zij in goed overleg met de TFC heeft vastgesteld dat de gevraagde financiële bijdrage haalbaar is.

Heeft de TFC een eigen bankrekening nodig?
Voor een goed inzicht in en beheersing van de geldstromen (bijvoorbeeld automatische incasso’s) blijkt een eigen bankrekening voor de TFC in de praktijk erg nuttig te zijn. De penningmeester van de TFC kan hierdoor bijvoorbeeld zelfstandig de incasso’s uitvoeren.

Zijn giften aan de TFC fiscaal aftrekbaar?
Hiervoor is het noodzakelijk dat de bankrekening van de TFC op naam staat van een organisatie die een rangschikking als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft. Binnen de kerkelijke gemeente heeft zowel het college van kerkrentmeesters als de diaconie deze rangschikking. De bankrekening van de TFC moet dus bij voorkeur op naam van het college van kerkrentmeesters of de diaconie staan.

Hoe kan de bijdrage van de TFC aan de GZB worden overgemaakt?
De GZB betaalt een groot deel van de kosten voor de zendingswerkers per jaar (bij verzekeringen) of per kwartaal (toelagen voor levensonderhoud) vooruit. Daarom ontvangen we de afgesproken bijdrage van de TFC ook het liefst in gelijke termijnen aan het begin van ieder kwartaal.
De bijdrage kan worden overgemaakt op:
rekening NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB
onder vermelding van Kwartaalbijdrage TFC [naam zendingswerker].

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over financiën?
Namens de afdeling HRM is Tijmen van Steeg het aanspreekpunt voor financiële zaken. Hij stemt aan het begin van het jaar met iedere TFC de verwachte financiële bijdrage af. Hij is bereikbaar via tvsteeg@gzb.nl.
 

Algemeen


Welke rol heeft de TFC bij het verspreiden van de nieuwsbrieven?
De zendingswerker schrijft minimaal twee, maximaal vier nieuwsbrieven per jaar. De GZB verstuurt deze brieven (namens de zendingswerker) naar het adressenbestand dat door de zendingswerker zelf voor vertrek naar het buitenland is aangeleverd bij de afdeling C&F. Als TFC kan je deze brieven natuurlijk wel intern in de gemeente verder onder de aandacht brengen, door ze bijvoorbeeld op te nemen op de website van de gemeente of door ze uit te delen.
 

Verlof


Zorgt de GZB voor huisvesting van zendingswerkers tijdens een (eind) verlof?
De GZB zorgt niet voor huisvesting tijdens verlof. Zendingswerkers worden geacht zelf voor passende woonruimte te zorgen. Op de website van de EZA is een lijst beschikbaar van mensen die over woonruimte beschikken en die ooit aangeboden hebben voor zendingswerkers met verlof. De lijst is te vinden via de volgende link: http://www.missienederland.nl/huisvesting.