Zendingscommissies

Wat kunt u doen als lid van de zendingscommissie?


In bijna elke gemeente die het werk van de GZB steunt is een zendingscommissie actief. Daar zijn we enorm blij mee. Het is bijzonder dat zoveel enthousiaste vrijwilligers zich inzetten om gemeenteleden bij het zendingswerk te betrekken.

Wat kan een zendingscommissie doen?

Als zendingscommissie heeft u een belangrijke taak in de gemeente. U brengt het wereldwijde zendingswerk dicht bij de gemeenteleden. Dat is niet altijd even makkelijk. Want hoe doet u dat? Zending een plek te geven in de gemeente? Hieronder enkele voorbeelden:

  • Via GZB-deelgenoten kunt u contact onderhouden met een van onze zendingswerkers of betrokken raken bij zendingswerk in één bepaald land. U kunt het werk door middel van allerlei activiteiten ondersteunen.
  • Vraag aandacht voor het werk van de GZB via het kerkblad en de website van de gemeente.
  • U kunt het Bijbels dagboek ‘Een handvol koren’ verkopen. Met de winst ervan steunt de GZB het zendingswerk. De opbrengst kunt u ook bestemmen voor ‘uw’ zendingswerker.
  • Maak gebruik van de landelijke zendingscollecten van de GZB.
  • Organiseer een zendingsdienst.
  • Voer actie voor een GZB-project. Het is leuk om daarbij zo veel mogelijk groepen in de gemeente in te schakelen: clubs, jeugdvereniging, vrouwenvereniging, gespreksgroepen... 


Meer informatie over deze en andere onderwerpen vindt u in de kolom hiernaast. Lees ook meer in de informatiebrochure voor zendingscommissies. 

Heeft u vragen of wilt u advies? Stelt u het op prijs als we langskomen om samen na te denken over de rol van de zendingscommissie in uw gemeente? Neem dan gerust contact op met het GZB-kantoor in Driebergen: tel. 0343 701010, e-mail: info@gzb.nl. De medewerkers van de GZB zijn u graag van dienst.