Inspiratie-webinar 2020

Zending in roerige tijden


Locatie: uw eigen woonkamer (of die van anderen)
Datum: zaterdag 14 november 2020
'inloop': 9:45 uur Start: 10.00 uur Einde: 11:30 uur
Thema: Zending in roerige tijdenDe kerk van Christus ‘heeft corona’. Hoe beïnvloedt dit de positie van zending in de gemeente? 


Gods wereldwijde kerk verkeert in crisis. In het buitenland kunnen veel gemeenteleden de dienst niet volgen wegens afwezigheid van internet. In Nederland mogen slechts dertig mensen bij elkaar komen in de eredienst. Zendings- en thuisfrontcommissies kunnen of durven nu niet altijd bij elkaar te komen. Toch mag de zaak van Christus’ kerk niet blijven liggen. Hoe houden we het vuur brandend? 

De GZB organiseert op 14 november een webinar om zendings- en thuisfrontcommissies te inspireren en samen na te denken hoe zending in coronatijd op de gemeenteagenda te houden. De bijeenkomst kan alleen via internet worden ‘bijgewoond’. Deelname is heel simpel: na aanmelding krijgt u een week voor het webinar een link toegestuurd waarop u slechts hoeft te klikken. 

Ds. Bert Karel Foppen uit Den Haag zal tijdens de opening ons inspireren vanuit Gods Woord. 

Daarna gaan we uiteen in drie workshops. Het mooiste is als minimaal drie leden van de commissie het webinar volgen en bijhouden, zodat jullie na afloop de ervaringen met elkaar binnen de commissie kunnen delen! 
  • Workshop 1: “Kerk in coronatijd #daaromzijnwekerk”. GZB’ers ds. Jaap Haasnoot en Kees Zeelenberg nemen u mee in de vragen wat het in deze tijd betekent om kerk te zijn, als individu en gezin, in de eigen gemeente, in de eigen omgeving en wereldwijd. Welke onverwachte invalshoeken kan de wereldwijde kerk inbrengen? Waartoe is de kerk - Bijbels gezien - geroepen in een crisis als deze? 
  • Workshop 2: “Zendingswerker en gemeente versterken elkaar”. Wat kan een zendingswerker betekenen voor de gemeente in Nederland? En andersom: hoe betekenisvol is meeleven vanuit Nederland met die zendingswerker? Wat hebben zij, juist nu, nodig? Oud-GZB-zendingswerkers Erika Kommers en ds. Daan van der Kraan nemen u in deze workshop mee. 
  • Workshop 3: Hoe houden zendings- en thuisfrontcommissies ”zending” levend in de gemeente? Hoe kunnen we elkaar creatief inspireren? Welke acties voeren jullie uit en welke ideeën leven er? Hoe gaat het met de financiële betrokkenheid? Relatiebeheerders Danny Schurink en Jopie Verhoek leiden deze interactieve workshop. 

Lees hier de uitnodiging voor het webinar. 

De aanmeldingen zijn gesloten.