Leden werven

Wanneer heeft in uw gemeente voor het laatst een ledenwerfactie plaatsgevonden?


Iedere christen is een zendeling. Natuurlijk kunnen we niet allemaal naar het buitenland en dat hoeft ook niet. Iemand die meeleeft, meebidt en meegeeft is evengoed van veel waarde. Want zonder een betrokken achterban is zendingswerk niet mogelijk.

De GZB stelt het op prijs als een zendingscommissie zich binnen de gemeente wil inzetten voor ledenwerving. Veel gemeenteleden vinden zending belangrijk, maar nog lang niet iedereen is lid of donateur. En voor slechts 10 euro per jaar ben je dat al.

De GZB heeft suggesties voor ledenwerving verzameld in een plan van aanpak. Dit is tot stand gekomen vanuit ervaringen die in verschillende gemeenten met ledenwerving zijn opgedaan. We denken graag met u mee over de manier die het beste bij uw gemeente past. Neem gerust contact op met uw GZB-contactpersoon.

Download hier het plan van aanpak en de ledenwerffolder van de GZB.

Daarnaast heeft de GZB voor het seizoen 2015-2016 een zendingstest ontwikkeld. Het is een leuke en originele manier om nieuwe leden/donateurs te werven. Klik hier voor meer informatie.

Voor belijdeniscatechisanten heeft de GZB samen met de IZB de actie ‘Get Connected’. Wij willen hen vragen ons werk financieel te steunen met € 1,- per maand. Aan de jonge lidmaten wordt als welkom een attentie aangeboden die ze zelf kunnen uitkiezen.

In overleg met uw predikant kunt u flyers bestellen om aan de belijdeniscatechisanten uit te delen. Dat kan via tel. 0343-512444 of per mail: getconnected@gzb.nl.
De belijdeniscatechisanten kunnen zich ook aanmelden via de website www.i-getconnected.nl.