Verkoop GZB-dagboek

Het nieuwe dagboekje voor 2018 is er weer!

Zendingscommissie zijn erg belangrijk bij de verkoop van het GZB-dagboekje Een handvol koren. Door uw inzet worden er jaarlijks zo’n 38.000 (ca. € 220.000,-) boekjes verkocht. En daar zijn we erg blij mee!

We hopen dan ook dat u ook dit jaar weer uw best wilt doen om de boekjes te verkopen. Heeft u moeite om lopers te vinden voor de verkoop? Neem contact op met uw relatiebeheerder. We bespreken graag andere verkoopmethodes!
 

5 redenen om hét gezinsdagboek van 2018 te (ver)kopen:

 
  1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. 
    Kent u het dagboekje nog niet? U kunt hier een aantal overdenkingen inzien.
  2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
  3. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
  4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.
  5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland. 

Hierbij informatie voor u als zendingscommissie:


NIEUW! U kunt een inkijkexemplaar bestellen om in de kerk/verenigingsgebouw te leggen.

[{"level":"2"}]
{"label":"Bestelling GZB-dagboek Een handvol koren voor 2018"}
[]

Bestelling GZB-dagboek Een handvol koren voor 2018

[{"unique":"","mandatory":"true","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"error_validation":"Dit moet een getal zijn.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","label":"Aantal"}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Zendingscommissie te","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"source_type":"","prefix":"","infix":"true","mandatory":"1"}]
{"label":"Naam Contactpersoon","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"source_type":"","mandatory":"true","has_placeholder":""}]
{"label":"Adres","street":"Straatnaam","housenumber":"Huisnummer","add_on":"Toev.","zipcode":"Postcode","city":"Woonplaats","error_mandatory":"Adres is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Opbrengst bestemmen voor","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"numeric","default_value":"0","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Inkijkexemplaar","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[{"mandatory":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Opmerkingen","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[[]]
{"label":"Bestel"}
[]