Tien tips!

Verkoop GZB-dagboek – tien tips!

Bent u al begonnen met de verkoop? We hopen dat ook dit jaar de verkoop weer een succes wordt. We bieden niet alleen een mooi dagboekje, maar de verkoop vormt ook een onmisbare bron van inkomsten voor het werk van de GZB. Laten we ons er samen voor inzetten dat de oplage van 39.500 verkocht wordt! Hoe? We geven u tien tips!

 

1.  Speciale actie: Nieuwe Zendingsmaatjes krijgen het dagboek gratis!

Vorig jaar hadden we een geld-terug-actie als mensen Zendingsmaatje werden. Dit was echter een vrij ingewikkelde procedure, zoals bleek. Dit jaar maken we het zo makkelijk mogelijk voor u: mensen die zich aanmelden als nieuw Zendingsmaatje (in de periode september-december 2021) krijgen het dagboek voor 2022 gratis! Wel is het daarvoor belangrijk dat de gemeente enthousiast wordt gemaakt voor deze actie. U kunt ons hierbij assisteren. Zie hiervoor het plan van aanpak.
Nieuwe Zendingsmaatjes zijn voor de GZB heel hard nodig om het zendingswerk mogelijk te maken en u kunt ons hierbij dus helpen!

2. Maak gemeenteleden enthousiast!

“De kracht van de boodschap zit in de herhaling”, wordt wel eens gezegd. Beperk de informatie over het dagboekje niet tot een eenmalig bericht in het kerkblad, maar gebruik alle communicatiekanalen van uw gemeente: poster/intekenlijst in de hal van de kerk, berichten delen via de website, kerkblad, gemeentebrief/zondagsbrief, social media, beamerpresentatie tijdens kerkdiensten, etc. Niet één, maar meerdere keren. Gebruik daarvoor de advertenties van de GZB, aangevuld met uw eigen gegevens om het boekje te bestellen.
 

3. Stimuleer de verkoop door middel van een online bestelformulier.

De GZB helpt u graag bij het maken van een online bestelformulier. Of wij sturen u een voorbeeld, waarmee een handig gemeentelid aan de slag kan. Dit formulier plaatst u op uw website of deelt u onder gemeenteleden. Interesse? Neem contact op met Danny Schurink, dschurink@gzb.nl. Bestellingen die via het formulier gedaan worden, komen automatisch in de mailbox van één van de commissieleden en vervolgens kunt u het boekje bezorgen. Wellicht bereikt u hiermee vele nieuwe lezers!

4. Verkoop aan de deur werkt het best!

Men kan u toch niet onverrichter zake terugsturen? Mensen zijn eerder geneigd om het boekje te kopen als iemand van de kerk voor de deur staat, dan dat ze daar zelf actie voor moeten ondernemen. Ga niet alleen langs bij mensen die het boekje vorig jaar hebben gekocht, maar stel een groep vrijwilligers samen om ook gemeenteleden te benaderen die nog niet eerder het boekje kochten. 
Tip: Het is ook leuk om een groep kinderen van bijvoorbeeld de clubs in te schakelen! Maak er een uitdaging van: wie verkoopt de meeste boekjes?
 

5. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen de poster/intekenlijst onder ogen krijgen.

Hang de poster/intekenlijst op een centrale plaats in uw gemeente. Leg of hang er een pen bij, zodat mensen direct kunnen inschrijven. Maar laat de poster/intekenlijst ook circuleren op verenigingen en kringen en zorg ervoor dat een lijst aanwezig is tijdens andere gemeentelijke activiteiten.
Ook kunt u bij de GZB een inkijkexemplaar bestellen om erbij te leggen.
 

6. Regel een centraal verkoop-/afhaalpunt in uw kerk- of verenigingsgebouw.

Werkt u niet met de intekenlijst, maar geeft u gemeenteleden de gelegenheid om het boekje direct te kopen? Zet de bij de GZB bestelde boekjes op zo’n plek neer dat ze voor iedereen die naar de kerk komt duidelijk zichtbaar zijn. Zorg ervoor dat betalen zo makkelijk mogelijk is: contant in een collectebus of iets dergelijks, via Tikkie of machtigingskaart. Zorg voor duidelijke communicatie, zodat alle gemeenteleden op de hoogte zijn. Een onbemand verkooppunt vraagt natuurlijk wel om vertrouwen, maar we gaan er maar vanuit dat dat bij u in de gemeente geen probleem is. :-)
 

7. Diaconieën krijgen korting.

Diaconieën die het dagboek gratis uitdelen – bijvoorbeeld met Kerst aan ouderen in de gemeente – krijgen korting. Hoe meer dagboekjes zij bestellen, hoe hoger de korting.

  • 10-50 exemplaren | 30% korting | prijs: € 9,07
  • 51-250 exemplaren | 35% korting | prijs: € 8,42 
  • 251-500 exemplaren | 40% korting | prijs: € 7,77
  • 501-1000 exemplaren | 45% korting | prijs: € 7,12
  • 1001-1500 exemplaren | 50% korting | prijs: € 6,48
  • Meer dan 1500 exemplaren | 55% korting | € 5,83


Misschien dat de diaconie in uw gemeente al gebruik maakt van de kortingsregeling, zo niet: het zou fijn zijn als u het onder de aandacht brengt.
 

8. Maak betalen zo makkelijk mogelijk.

Mensen hebben steeds minder vaak contant geld in huis. Bied daarom ook de mogelijkheid om te betalen via een Tikkie of machtigingskaart. Het makkelijkste is het als uw gemeente een eigen Tikkie aanmaakt voor de verkoop van het dagboekje, dan heeft u de financiën in eigen beheer. Is dat in uw gemeente niet mogelijk, de GZB regelt met alle plezier een Tikkie voor u. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.
Machtigingskaarten kunt u bestellen via het formulier op www.gzb.nl/dagboek of via tel. 0343 512444 of e-mail ehk@gzb.nl.
 

9. Combineer de verkoop van het boekje met een andere verkoopactie.

Maak de verkoop leuker door het te combineren met bijv. de verkoop van een speculaaspakket. In Waddinxveen is dat al jaren succesvol. Bakkerij ’t Stoepje stelt een heerlijk pakket samen. Gemeenteleden kunnen dit pakket en/of het boekje bestellen via een formulier op de website. De winst van zowel de speculaaspakketten als de dagboekjes komt ten goede aan de zendingswerkers die vanuit deze gemeente zijn uitgezonden.
 

10. Promoot de mogelijkheid om dagboekjes cadeau te geven.

Met de feestdagen in aantocht is het is niet altijd eenvoudig om voor iedereen een passend cadeau te bedenken. Het dagboekje is dan een leuke en verantwoorde cadeautip.


Misschien heeft u zelf nog wel meer ideeën. We horen het graag. In elk geval heel hartelijk dank voor uw inzet en heel veel succes met de verkoop! U verkoopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de opbrengst steunt u ook nog eens het zendingswerk! Jaarlijks brengt de verkoop van het dagboek zo’n € 265.000 op. Worden gemeenteleden Zendingsmaatje, dan is de opbrengst per boekje zelfs nog hoger, want Zendingsmaatjes dragen minimaal € 5,00 per maand bij en dat zijn terugkerende inkomsten ten gunste van het zendingswerk. Kortom: veel wereldwijd zendingswerk wordt mede mogelijk gemaakt door uw inzet!

 
Heeft u vragen of wilt u overleggen hoe u de verkoop in uw gemeente kunt verhogen, neem gerust contact met uw relatiebeheerder of met de coördinator van de dagboekverkoop: Danny Schurink, tel. (088) 1027 045, e-mail: dschurink@gzb.nl. Zij denken graag met u mee!
Bestellen kan via www.gzb.nl/dagboekehk@gzb.nl of 0343-512444.