Zendingsbeleid in gemeenten

Hoe geeft u als gemeente handen en voeten aan uw missionaire roeping?


De GZB krijgt regelmatig vragen van kerkenraden en zendingscommissies om advies te geven over beleidsvorming gericht op zending. In veel gemeenten is missionair bewustzijn aanwezig, maar men loopt er in de praktijk tegenaan dat niet helder is afgesproken en vastgelegd wat de doelstellingen zijn en wie welke taak heeft in het bereiken van deze doelstellingen. De GZB wil behulpzaam zijn bij het doordenken van het zendingsbeleid en het maken van keuzes en biedt gemeenten hiervoor een handreiking aan met praktische tips en suggesties. Er is ook een voorbeeld opgenomen van een ‘reglement voor de zendingscommissie’, waarin helder wordt gemaakt welke taken de kerkenraad bij deze commissie heeft neergelegd en hoe de onderlinge afstemming verloopt.

Heeft u vragen over de handreiking of wilt u advies over de samenstelling van beleid rondom kerkelijke zending? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de GZB.