Lees meer » Jaarthema
2016-2017

1 juni: Algemene Vergadering GZB

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 4 mei 2017 

D.V. donderdagavond 1 juni 2017 vindt de Algemene Vergadering plaats.
 

Tijdens de Algemene Vergadering willen we verslag uitbrengen van ons werk, luisteren naar verhalen over hoe God werkt én onze nieuwe zendingswerkers aan u voorstellen. De vergadering vindt plaats op D.V. donderdag 1 juni 2017 in de Grote Kerk, De Lei 86 te Driebergen en begint om 19.30 uur; vanaf 19.00 uur is er koffie en thee.
 

Programma
  • Opening door waarnemend voorzitter dhr. N.A. de Waal
  • Korte toelichting op het nieuwe meerjarenbeleidsplan door ds. J.P. Ouwehand en reactie van zendingswerkers vanuit de praktijk
  • Interview met nieuwe zendingswerkers
  • Pauze met ruimte voor ontmoeting
  • Bijdrage van de afgevaardigde van het moderamen van de Protestantse Kerk
  • Huishoudelijk gedeelte: bestuursverkiezing, jaarverslag, jaarrekening en rondvraag
  • Sluiting door ds. W.C. Polinder 

Concept-notulen vorig jaar
De concept-notulen van de vergadering van vorig jaar kunt u hier downloaden. Zijn er vragen naar aanleiding van het jaarverslag of over het beleid van de GZB, dan is er tijdens de rondvraag de mogelijkheid om die te stellen. Ook kunt u uw vragen schriftelijk aan ons doorgeven via een brief of e-mail naar GZB, t.a.v. de directie, Postbus 28, 3970 AA Driebergen, directie@gzb.nl.
 
Bestuursverkiezing
De heer P.J. Oudshoorn (Veenendaal) is aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur heeft besloten om één opvolger te benoemen en draagt Tineke de Groot-de Greef uit Amersfoort voor. Hieronder stelt zij zichzelf voor.
Volgens de statuten hebben 25 (of meer) leden gezamenlijk de mogelijkheid een tegenkandidaat voor te dragen. De kandidaatstelling moet schriftelijk en ondertekend worden ingediend. Adres: GZB, t.a.v. mw E.F. Lagerwerf-Vergunst (secretaris van het bestuur), Postbus 28, 3970 AA Driebergen.
 

Tineke de Groot
Mijn naam is Tineke de Groot-de Greef (1975). Ik ben getrouwd met Jurjen en we hebben vier kinderen: Joël (13), Lydia (12), Noa (8) en Aron (5 jaar). Het doorgeven van het evangelie over grenzen is iets wat mij van jongs af aan geboeid heeft. In 1994 ging ik via de GZB een jaar naar Chili om daar les te geven aan de kinderen van familie den Admirant. Deze ervaring heeft mij doen beseffen dat Gods koninkrijk wereldwijd vertegenwoordigd is. Van 2006 tot 2012 woonden en werkten we als gezin voor de GZB in Eldoret in Kenia. Dit was een boeiende en leerzame tijd, waarin we God aan het werk hebben mogen zien in een groeiende kerk. In een bijbelstudieboekje dat ik naar aanleiding van deze periode schreef, vat ik deze periode samen met ‘het ervaren van de grootheid van Gods genade’ (Boekencentrum, 2014). Nu we weer terug zijn in Nederland maken we deel uit van de Protestantse Kerk in Amersfoort. Ik werk als verpleegkundedocent aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daar geef ik onder andere les in interculturele zorg, ethiek en ‘global nursing’, waarbij jaarlijks zo’n twintig verpleegkundestudenten stagelopen in een ontwikkelingsland. Daarnaast ben ik coördinator van de post-hbo opleiding International Public Health. Deze opleiding leidt gezondheidswerkers op voor werk in ontwikkelingslanden of noodhulp. Door mijn werk houd ik me volop bezig met gezondheidszorg in ontwikkelingslanden en conflictgebieden. Graag wil ik mijn kennis en ervaring inzetten in het toezicht houden op een organisatie met een missie waar mijn hart warm van wordt; namelijk het doorgeven van en gestalte geven aan het evangelie wereldwijd! 

Reageer op dit artikel