1,5 jaar na de aardbevingen – Hoe is het nu in Nepal?

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 12 september 2016 

Bijna anderhalf jaar is verstreken sinds de verwoestende aardbevingen toesloegen in Nepal. In totaal ontving de GZB meer dan € 600.000 aan noodhulp. Wat is daar inmiddels mee gebeurd?
 
Marleen Adema, projectmedewerker GZB: Na de aardbevingen had Nepal eind 2015, begin 2016 ook nog eens te maken met een maandenlange blokkade bij de Indiase grens. Dit leidde tot enorme schaarste van o.a. brandstof, gas, voedsel, maar ook hulpgoederen en bouwmaterialen. De prijzen rezen de pan uit. Gelukkig werd de blokkade in februari opgeheven en kon het leven en het herstelwerk weer wat worden opgepakt. Helaas zorgt tijdrovende regelgeving door de Nepalese overheid en bureaucratie ervoor dat het allemaal niet snel gaat. Honderdduizenden leven nog steeds in tentenkampen of in tijdelijke huisjes. In deze complexe setting werken onze partners. Het vraag geduld, wijsheid en doorzettingsvermogen. Ze kiezen voor het belang van de getroffenen en gaan door. Daarbij voelen ze zich echt gesteund door onze betrokkenheid!
 
Vertragende factoren
Een van onze partners is Asal Chhimekee Nepal (ACN), een christelijke organisatie die zoveel mogelijk samenwerkt met lokale kerken. ACN heeft er voor gekozen om te blijven werken in de dorpen in het district Gorkha waar ze al sinds de eerste noodhulp betrokken zijn. Ze werken in Shreenathkot, Amppipal, Ghairung, Vulmichok, Gyalchok en Bhumlichowk. ACN wil er samen met de lokale bevolking voor zorgen dat de dorpen weer goed gaan functioneren. De overheid draagt financieel nauwelijks bij aan de herbouw, maar stelt wel allerlei richtlijnen op waar ACN zich aan moet houden. Niet alle richtlijnen zijn helder en omdat de overheid overal eerst akkoord voor moet geven, kost alles extra veel tijd. Voor de Nepalezen en onze partners is dat enorm frustrerend!
 
Wat heeft ACN inmiddels met ons geld kunnen doen?
  • Herbouw gezondheidsposten: In het dorp Shreenathkot is de gezondheidspost klaar en opgeleverd. In 4 andere dorpen zijn de werkzaamheden in volle gang of starten binnenkort.
  • Herbouw en herstel van het ‘gemeentehuis’: een belangrijk kantoor voor de lokale bevolking voor het aangeven, aanvragen en verkrijgen van allerhande zaken en documenten. Omdat de overheid nog geen aanstalten maakt om de lokale kantoren te herbouwen/renoveren, maar het belang van de aanwezigheid ervan groot is, kiest ACN er toch voor om het in de aanpak en de begroting mee te nemen.
  • Er wordt geïnvesteerd in het herstel van de veeteelt en landbouw, in vaktraining (o.a. bouw) en geld voor werk.
  • Er wordt gewerkt aan herbouw/renovatie van schoolgebouwen.
  • Huizenbouw: dit wil ACN heel graag oppakken, maar dit proces is in ontwikkeling en afhankelijk van de overheid.
Dit jaar zal vanuit het Noodfonds van de GZB hier € 175.000 aan worden besteed.
 
ACN pakt het werk serieus aan. Er is een Disaster Team opgericht, inmiddels bestaande uit 20 werknemers, ondersteund door lokale vrijwilligers uit de kerken in Pokhara, maar ook uit de getroffen dorpen. De bouwwerkzaamheden zijn dus in volle gang. GZB vrijwilliger Jan Baas is daar als bouwdeskundige nauw bij betrokken. Lees hier de blogs van de familie Baas over hun verblijf in Nepal.

1,5 jaar na de aardbevingen


Herbouw kerken
Vanuit de overheid is geen enkele steun te verwachten voor het herstel van kerken. Daarom hebben we via partners HOM en ITEEN € 55.000 besteed aan de herbouw/renovatie van 21 kerken. De gemeenteleden hebben hier zelf ook aan bijgedragen of hebben meegewerkt aan de bouw.

Bezoek
In juni jl. heb ik Nepal bezocht met daarbij vooral aandacht voor het noodhulpprogramma. Er is al veel gebeurd, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Ik heb een aantal plaatsen bezocht waar bouwprojecten lopen en dorpen bezocht waar ACN wil helpen met huizenbouw en het verbeteren van middelen van bestaan. Het was mooi om te zien hoe gemotiveerd en daadkrachtig ACN is. Ze gaan niet bij de pakken neerzitten nu de regelgeving zo traag gaat, maar ze kiezen voor de mensen. Voor de mensen in de getroffen dorpen is ACN een troost en bemoediging.

Blijf bidden voor onze partners, voor de getroffenen, voor de kerken, voor de overheid!

Reageer op dit artikel