17 september: Algemene Vergadering

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 3 september 2020 

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Vergadering!

  • Datum: D.V. donderdag 17 september 2020
  • Tijd: 19.30 uur; vanaf 19.15 uur is er koffie of thee
  • Locatie: Grote Kerk te Driebergen, De Lei 86
  • Meer info parkeren

Tijdens de vergadering wil het bestuur de leden informeren over de ontwikkelingen binnen de GZB en het werk dat door de vereniging wordt gedaan wereldwijd. De scheidende directeur neemt ons mee in de uitdagingen waar de GZB voor staat.

Belangrijk agendapunt is het voorstel om over te gaan naar een nieuwe bestuursstructuur. De Algemene Vergadering blijft het hoogste orgaan van de GZB maar benoemt daarin voortaan de leden van een raad van toezicht én een bestuurder-directeur die verantwoordelijkheid draagt over het werk van de vereniging. De voorgestelde statutenwijziging kunt u hier downloaden.

Hier kunt u de agenda en de concept-notulen van de Algemene Vergadering van 16 mei 2019 downloaden.
In verband met de voorbereidingen van de vergadering én de coronamaatregelen is het van belang dat u zich aanmeldt. Dat kan via onderstaand formulier of via directie@gzb.nl of 0343-512444. 

Huishoudelijke zaken
  • Het bestuur draagt Herbert Bulten (Putten) en Wijgert Gooijer (Huizen) voor als nieuwe bestuursleden. Volgens de statuten hebben 25 (of meer) leden gezamenlijk de mogelijkheid tegenkandidaten voor te dragen. De kandidaatstelling moet schriftelijk en ondertekend worden ingediend. Adres: GZB, t.a.v. mw. E.F. Lagerwerf-Vergunst (secretaris van het bestuur), Postbus 28, 3970 AA Driebergen.
  • Afscheid Nico de Waal (voorzitter), Flora Lagerwerf-Vergunst (secretaris) en Arieke Visscher-Hofman (bestuurslid).
 

Even voorstellen... 

Herbert Bulten

Getrouwd en twee kinderen, Jasmine (11) & Savry (9). Op dit moment ben ik huisvader, student theologie en parttime betrokken bij de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Ik kom uit een ondernemersfamilie en heb oorspronkelijk een technische, bedrijfskundige achtergrond. Mensen in de marge en Gods wereldwijde Koninkrijk hebben steeds meer een bepaalde plek gekregen. Vandaar dat de blikrichting zich heeft verbreed. Ik heb met verschillende organisaties mogen werken die zich, gedreven door het christelijk geloof, inzetten voor mensenrechten, ontwikkelingshulp, verzoening en zendingswerk. Ik wil mijn brede ervaring graag inzetten bij de GZB om samen al luisterend, lerend en dienend gestalte te geven aan het Evangelie in deze wereld.

Even voorstellen...
Wijgert Gooijer

Mijn naam is Wijgert Gooijer. Ik ben 46 jaar, geboren en getogen in Huizen en woon daar nog steeds met veel plezier. Ik ben getrouwd met Alice en heb drie kinderen in de leeftijd van 17, 16 en 11 jaar. In het dagelijks leven ben ik de vennootschapssecretaris en hoofd van de juridische afdeling van Enza Zaden, een groentezaadveredelingsbedrijf in Enkhuizen dat wereldwijd actief is. Ik heb me daarnaast altijd binnen en buiten de kerk ingezet voor jeugdwerk en diaconale en missionaire projecten in binnen- en buitenland. Ik hoop met mijn ervaring mijn steentje te kunnen bijdragen aan het mooie werk van de GZB om zoveel mogelijk mensen wereldwijd te bereiken met het Evangelie!
 

[[]]
[]
[]

[{"level":"1"}]
{"label":"Ja, ik kom 17 september naar de Algemene Vergadering."}
[]

Ja, ik kom 17 september naar de Algemene Vergadering.

[{"mandatory":"1","infix":"true","prefix":"","source_type":""}]
{"sir":"Dhr.","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht.","madam":"Mevr.","firstname":"Voornaam","label":"Volledige naam"}
[]
[{"mandatory":"","unique":"","validation":"","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Plaats","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":""}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"E-mailadres","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_mandatory":"Dit veld is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"numeric","default_value":"1","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Aantal personen","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[[]]
{"label":"Aanmelden"}
[]

Reageer op dit artikel