45 jaar GZB in Peru

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 24 januari 2020 

Dit jaar is het 45 jaar geleden dat de GZB het werk in Peru begon. Dat was een mooie aanleiding om een reünie te organiseren voor alle zendingswerkers die voor de GZB in Peru hebben gewerkt.

Maar liefst 30 (oud-)zendingswerkers van verschillende generaties waren 10 januari aanwezig. Het was een feest van herkenning, met verhalen en anekdotes uit Peru, foto’s en filmpjes en meezingen met liederen als ‘Cuan grande es Él’ (Hoe groot zijt Gij).
 
De tijd heeft niet stil gestaan en ook Peru is zich blijven ontwikkelen. Waar de oudere generatie zendingswerkers maximaal één keer per dag communiceerde per radio, gebruiken de huidige zendingswerkers Whatsapp. En een verplichte veiligheidstraining? Daar was jaren geleden al helemaal geen sprake van, alhoewel er destijds wel een intern gewapend conflict in Peru was. Maar wat wel hetzelfde is gebleven: al die jaren is er samenwerking geweest tussen de GZB en de Presbyteriaanse Kerk in Peru. We mogen dankbaar terugkijken naar wat God heeft gedaan en hoe jongere en oudere mensen zich met veel energie voor God en Zijn kerk hebben ingezet.  
 
Tijdens de reünie hadden verschillende mensen een voorwerp of foto meegenomen waarover ze een anekdote vertelden. Wim Poldervaart trapte af met een paar herinneringen, daarna demonstreerde Corry Eilander een blaaspijp van de Yagua uit het Peruaanse Amazonegebied. Haar man Timen had een houweel meegenomen en vertelde aan de hand van dit landbouwvoorwerp over het harde, stugge leven van de Andesboeren. Ook waren er een paar gezinsfoto’s van de families Kommers en Goedhart, na de doop van hun jongste kind en vlak na aankomst in Peru, met uitzicht over de sloppenwijken van Lima. Zo had iedereen zijn eigen herinneringen en verhalen over Peru.


Reünie (oud-)zendingswerkers vanwege 45 jaar GZB in Peru


 
Op dit moment zijn Matthijs en Rosa Geluk als zendingswerkers werkzaam in Peru. Matthijs presenteerde het nieuwe GZB-programma met de Presbyteriaanse Kerk in Peru, waarin kerkplanting, christelijk onderwijs, leiderschap en diaconaat centraal staan. Meer informatie over het programma is te vinden op www.gzb.nl/peru

Reageer op dit artikel