Bijbellezen met rabbijnen, wie wil dat niet?

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 5 oktober 2020 

Joden en christenen lezen en bestuderen beiden de Tenach (het Oude Testament). Ondanks deze gezamenlijkheid is er in de praktijk weinig wisselwerking als het gaat om (de resultaten van) het lezen en bestuderen van de Schrift. Dat is jammer.
 

Op 17 oktober 2020 start het Centrum voor Israëlstudies (CIS) – waarin ook de GZB participeert – met het Parasja-project. Door middel van dit project wil het CIS Nederlandse christenen kennis laten maken met de vruchten van Joodse Bijbeluitleg. Als u zich aanmeldt voor het Parasja-project ontvangt u vanaf oktober een jaar lang wekelijks een e-mail met daarin een stukje Joodse uitleg bij een gedeelte uit de Thora (de vijf boeken van Mozes). Het wekelijkse leesrooster in de synagoge (de zogenaamde Parasja-lezing) is leidend bij de selectie van de stukjes Bijbeltekst. Een groot aantal Nederlandstalige rabbijnen verzorgt de uitleg. Deze rabbijnen vertegenwoordigen de breedte van het Jodendom.

Aan de uitleg voegt het CIS enkele vragen toe voor verdere doordenking. De stukjes kunnen ook dienen als input voor een gespreksgroep of studiekring.

Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@hetcis.nl.

Reageer op dit artikel