Coronatijd, lijdenstijd?

ill860
Marleen en Martin 't Hart | Plaatsingsdatum: 25 februari 2021 | Rwanda

40-dagentijd

De lijdenstijd loopt dit jaar van 17 februari (aswoensdag) tot 3 april (stille zaterdag).  40 dagen, want de zondagen tellen niet mee, dat zijn feestdagen.
Normaal is er dagelijks in elke kerk van onze kerkregio een dienst tijdens de 40-dagentijd. Dit jaar zijn de meeste kerken gesloten vanwege de coronamaatregelen. Ook als de kerk open is, mogen er alleen op zondag diensten gehouden worden. 


WhatsApp discussiegroepen

Het Evangelisatiedepartement wil toch graag de mensen bereiken. Met elkaar hebben we nagedacht hoe we dat kunnen doen. Terwijl we hier mee bezig waren, kwam er een online conferentie langs over WhatsApp luister- en discussiegroepen.
We zijn God dankbaar dat dit op onze weg kwam, want dit was een enorme mogelijkheid om een invulling te geven aan de 40-dagentijd.
In zeer korte tijd hebben we alles voor moeten bereiden. Onderdeel daarvan was om groepsleiders te trainen. Dit moest online gebeuren, omdat bijeenkomsten niet toegestaan zijn.
's Morgens wordt een ingesproken Bijbelgedeelte en een toelichting in WhatsApp gedeeld en 's avonds wordt er in de groep gediscusieerd.
Voor de onderwerpen maken we gebruik van de, door ons in het Kinyarwanda vertaalde, basiscursus van GlobalRize.


Enthousiasme

Bijna 10x zoveel mensen dan verwacht hebben zich aangemeld om mee te doen in deze discussiegroepen. Mensen zijn blij met het contact, het geeft ze een gevoel van verbondenheid met elkaar. Ook geven ze aan veel te leren van de Bijbel. Om het gevoel van een echte bijeenkomst te geven, wordt er begonnen  met gebed. Daarna ontstaan er in de WhatsApp-groepen levendige discussies over het thema van de dag. Na 2 uur stopt de discussie en wordt er geëindigd met gebed. Iedereen is zo enthousiast, dat ze de volgende dag weer meedoen.


Statistieken

Om een indruk te geven wat de impact in aantallen is, hieronder enkele getallen:
* We hebben 8 regionale groepen gemaakt
* Totaal aantal mensen in deze groepen: 730
* Er worden per dag 1000 a 1500 WhatsApp berichten verstuurd. 

Coronatijd, lijdenstijd?

Ja dat is het zeker, de armoede is toegenomen, mensen lijden honger. Bij elkaar op bezoek gaan kan haast niet. De meeste kerken zijn al  een jaar dicht. Juist in de lijdenstijd zijn deze WhatsApp-groepen voor de mensen een lichtstraal uit de hemel. De deelnemers ontmoeten elkaar virtueel en worden gevoed met Gods Woord. 

Reageer op dit artikel