Coronavirus in Zuid-Afrika

ill860
Gerrit en José Heino | Plaatsingsdatum: 18 maart 2020 | Zuid-Afrika

Het is ons in Pretoria niet ontgaan dat ook het leven in Nederland is ontwricht door de coronavirus-pandemie. Er lijkt geen ander nieuws meer te zijn dan de ontwikkelingen rond de pandemie en de te nemen maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het moment van schrijven zijn er 1705 bevestigde corona-besmettingen in Nederland en zijn er 43 doden te betreuren. Kantoren, universiteiten, scholen en kerken zijn gesloten en de sociale contacten moeten tot een minimum beperkt worden.
 
Zuid-Afrika heeft tot nu toe ‘slechts’ 116 bevestigde coronabesmettingen en (nog) geen doden te betreuren. De patiënten zijn voornamelijk reizigers uit Italië, Europa en Amerika en hun naaste contacten. Het vermoeden is dat het coronavirus in een warm klimaat slechter overleeft en dus minder besmettingen geeft. Het is onduidelijk wat er hier gaat gebeuren nu de zomer langzaamaan plaats maakt voor het najaar met vooral ’s nachts lagere temperaturen. We hopen en bidden dat het virus zich niet verder verspreidt in de rest van de wereld en ook niet in Zuid-Afrika. Met 18 miljoen vluchtelingen in Zuid-Afrika die voornamelijk in krottenwijken of op straat leven zal er van quarantaine/thuisisolatie geen sprake kunnen zijn als middel om verspreiding te voorkomen. Zelfs regelmatig handen wassen en dan ook nog met zeep is een vrijwel onmogelijke opgave. De medische maskers zijn al uitverkocht en het schap met desinfecterende handgel is leeg in de supermarkten, drogisterijen en apotheken. De welvarende klasse bereidt zich blijkbaar goed voor op een mogelijke uitbreiding van de uitbraak in Zuid-Afrika. De grootste groep minderbedeelden in dit land heeft die mogelijkheden echter niet. Gevreesd wordt dat het aantal IC-bedden in de hospitalen niet toereikend zal zijn evenals het al bestaande tekort aan personeel in de gezondheidszorg.
 
Cyril Ramaphosa, de president van Zuid-Afrika, heeft op zondagavond 15 maart in een toespraak op de televisie de nodige maatregelen afgekondigd: een internationaal reisverbod, scholen en universiteiten sluiten, geen bijeenkomsten met meer dan 100 mensen, geen handen schudden, geen omhelzingen (huggies zijn hier heel gebruikelijk), 35 van de 53 landsgrenzen zijn dicht et cetera. Ook Mukhanyo Theological College waar Gerrit werkt moet de deuren sluiten.
 
Zal Afrika relatief gespaard worden? Een continent dat al zoveel rampen heeft gekend en kent, waaronder TBC, HIV en Ebola. Wereldwijd, voornamelijk in derdewereldlanden waaronder Zuid-Afrika, zijn er 10 miljoen nieuwe TB-patiënten per jaar waarvan er 1.5 miljoen overlijden (2018, www.who.int). De HIV/AIDS-epidemie is in een heel aantal landen waaronder Zuid-Afrika een stille epidemie geworden. Wereldwijd zijn er 37.9 miljoen mensen die met HIV leven, zijn er 1.7 miljoen nieuwe besmettingen per jaar en 770.000 doden (2018, www.who.int).
 
We zijn dankbaar dat er in Nederland en veel andere landen de kennis, voorzieningen en financiën zijn om de corona-pandemie voor zover mogelijk de kop in te drukken.
 
Ook voor Zuid-Afrika ligt er een mooi draaiboek klaar voor medisch personeel in de klinieken, ziekenhuizen en daarbuiten. Er bestaat echter bij velen gegronde vrees dat als het coronavirus echt actief wordt in Zuid-Afrika de uitbraak niet goed beheersbaar zal blijken te zijn. Dit vanwege een tekort aan medische voorzieningen en materiaal, tekort aan medisch personeel en de vele mensen die in de krottenwijken dicht op elkaar leven zonder sanitaire voorzieningen. Daarnaast zijn er 7.7 miljoen mensen in Zuid-Afrika die HIV-positief zijn en door hun verminderde weerstand in de kwetsbare groep vallen.Dinsdagmorgen hebben we een bijeenkomst in de buitenlucht gehad met de Community Health Workers (CHW’s) waaronder de CHW’s die in Zama Zama werken. Behalve over het coronavirus zelf hebben we het vooral gehad over hoe wij als CHW’s en dokters om kunnen gaan met de pandemie in de krottenwijken. Allereerst is voorlichting nodig in de wijken. Maar ja, hoe doe je dat zonder masker, bril en beschermende kleding? De ideeën die geopperd werden zijn het uitdelen van pamfletten in verschillende stamtalen, plakken van posters en het rond laten rijden van een geluidswagen die informatie geeft. Een aantal CHW’s twijfelt zeer of de bewoners de instructies zullen opvolgen vanwege hun culturele achtergrond en de noodzaak om te gaan werken om geld te verdienen (een dag niet gewerkt is een dag geen eten). Daarnaast is er gebrek aan water, zeep en met 5 mensen in 2 bedden in een eenkamerkrot is er geen mogelijkheid tot quarantaine. Anderen volgen de instructies niet op omdat zij geloven dat God of de voorouder hen zal beschermen en dat als zij door corona komen te overlijden het hun tijd zal zijn. Dat geloof geeft rust, maar ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid die een ieder heeft te nemen rond de corona-uitbraak.
 

Er waren ook vragen als ‘Kunnen we bier als desinfectans gebruiken?’ en ‘Wat kunnen we doen voor de mensen zonder identiteitsbewijs?’ Het antwoord op de eerste vraag is dat bier niet als desinfectans gebruikt kan worden. Het antwoord op de tweede vraag is helaas ‘behalve preventie niet veel’. De ziekenhuizen in Zuid-Afrika zijn en blijven tot nu niet toegankelijk voor patiënten zonder identiteitsbewijs.
 
Zo hebben we elk onze eigen ideeën en zorgen rond de corona-pandemie. We plussen en minnen wereldwijd maar ook persoonlijk wat af over wat we wel of beter niet kunnen doen om besmetting van onszelf en van anderen te voorkomen. We hopen van harte dat het aan u, aan de mensen hier en aan ons voorbij mag gaan. Wilt u met ons meebidden om wijsheid in de ingrijpende besluiten die genomen moeten worden rondom ons werk? In dit alles mogen we als christenen zeker weten dat we een almachtige God hebben die zijn plan voor ons leven en voor de wereld al lang klaar heeft. We mogen onze zorgen bij Hem brengen en vertrouwen op zijn leiding in ons leven en dat vertrouwen zowel in Nederland als hier in Zuid-Afrika delen met onze naasten. Dan zijn we veilig voor tijd en eeuwigheid!
 
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

 • Bep

  19 maart 2020, 07:19

  Dankjewel voor deze informatie. Veel wijsheid toegebeden voor jullie, alle andere mensen in de zorg en de Zuid-Afrikaanse overheid. We bidden voor bescherming van Hogerhand..
 • Nadine

  22 maart 2020, 07:53

  Mooi geschreven. Veel wijsheid!

  Liefs,
  Mark en Nadine