De heerlijkheid van dit huis… (en bezittingen)

ill860
Marya Heij | Plaatsingsdatum: 11 maart 2018 | Zuid-Soedan

Pasgeleden hadden we een staff retreat (een soort studiedag) met alle docenten van de College. Die dag was vooral bedoeld voor bezinning, een terugblik op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar de komende tijd. Als tekst voor de dag was gekozen voor Haggai 2:10, waar staat: “De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, (…) In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten.” Een belofte gericht aan het volk Israël over de nieuwe, herbouwde tempel, een huis dat ten opzichte van de vorige tempel (van Salomo) behoorlijk armoedig was en eigenlijk niet zoveel voorstelde. Toch beloofde God dat de heerlijkheid van die sobere, herbouwde tempel groter zou zijn dat die van de eerste tempel.

Die belofte werd tijdens de staff retreat toegepast op de College: ten opzichte van alle faciliteiten die er waren in Kajo-Keji, stelt de College in Moyo eigenlijk niet zoveel voor. De ruimte is oud en klein, en de voorzieningen zijn beperkt. Toch doet God in deze beperkte situatie grote dingen. De College groeit en ontwikkelt op verschillende gebieden: programma’s worden uitgebreid, bij iedere nieuwe aanmeldingsperiode komen er meer studenten, de financiële situatie verbetert en de kwaliteit van onderwijs gaat met sprongen vooruit. En zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen van vooruitgang en positieve verandering in de College, allemaal dingen die pas echt op gang kwamen in Moyo. Als we hier voor uitdagingen staan, denken we snel terug aan wat er in Kajo-Keji was. Daar had de College veel meer gebouwen, een grotere bibliotheek, meer land, meer computers, etc. Maar we vergeten dan hoe God KCC gezegend heeft in deze tijd in Moyo. Ja, er is inderdaad veel kwijtgeraakt, en iedereen verlangt ernaar om terug te gaan naar Kajo-Keji. Toch is deze tijd in Moyo voor de College ook een tijd van zegen.

Een deel van de dag werd besteed aan het nadenken over de visie van de College, en over onze persoonlijke rol daarin. Waarom werken we iedere dag zo hard? De College bestaat niet alleen maar uit mensen die iedere dag maar doorploeteren en na hard werken weer uitgeput in bed stappen. Nee, het gaat om het bouwen van Gods koninkrijk in Zuid-Sudan en de vluchtelingenkampen, en om het trainen van mensen die Gods liefde en genade laten zien aan uitgeputte en getraumatiseerde mensen in ellendige omstandigheden. Met Gods kracht, en zijn belofte van heerlijkheid en vrede in deze plaats, kunnen we er weer tegenaan. Met nieuwe kracht en hernieuwde visie aan het werk, om mensen op te leiden die Zuid-Sudan kunnen hervormen.

Ambitieus? Ja, dat is het. Maar we zijn ambitieus voor het koninkrijk van God, en dat is een missie waar God zelf aan meewerkt. Kijk maar hoe de College zich staande heeft kunnen houden in het afgelopen jaar. Is dat geen genade en heerlijkheid? Het is ook bijzonder in dit opzicht dat mijn uitzendende kerkelijke gemeente (Oude-Tonge) zich nu als deelgenotengemeente verbonden heeft aan Peter en Jeannette de Groot. Zij worden op 10 juni uitgezonden vanuit Eemnes om het werk met de Diocese van Kajo-Keji en Kajo-Keji Christian College voort te zetten. Gods werk gaat door, en het is mooi om te zien hoe God verschillende mensen gebruikt om Zijn koninkrijk te bouwen.Als laatste nog even wat lokaal nieuws. In Kajo-Keji wordt op dit moment veel geplunderd, zowel door soldaten van de strijdende partijen als de burgers zelf. De Diocese en College hadden daarom besloten om met een vrachtwagen een aantal bezittingen op te halen uit Kajo-Keji. Omdat het erop lijkt dat de tijd in Moyo nog even zal duren, is het beter om (waardevolle) spullen hierheen te halen, zodat ze niet geplunderd worden. Dit gebeurde dus afgelopen woensdag. De vrachtwagen kwam terug met veel stoelen (die in de vluchtelingenkampen gebruikt kunnen worden in kerken), bureaus, en ook bijvoorbeeld muziekinstrumenten van de College. Zo kan er zorgvuldig met deze bezittingen worden omgegaan, nu het verblijf in Moyo langer duurt.De lokale Anglicaanse kerk in Moyo, St. Paul’s, had wat problemen met zorgvuldig omgaan met bezittingen. Deze kerk had al ruim een half jaar een beamer, waarmee iedere zondag de liederen op de muur geprojecteerd werden. Doordeweeks is de kerk vaak open vanwege allerlei bijeenkomsten en vergaderingen, vaak kan dus iedereen in en uit lopen zonder op te vallen. Je hoort het misschien al aankomen: de beamer is vorige week gestolen. Nu worden er extra collectes gehouden om een nieuwe beamer te kunnen aanschaffen. Hopelijk gaat een nieuwe beamer dan langer mee (en blijft die doordeweeks niet onbeheerd in de kerk staan…)!

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.