De kerk verandert

ill860
Astrid en Johan Klaasse | Plaatsingsdatum: 30 oktober 2017 | Colombia

De kerk verandert


De kerk is in de afgelopen eeuwen behoorlijk verandert. In vorm, in locatie, in bezoekers. Daar zijn we ons denk ik allemaal wel goed van bewust. Maar wat is het goed om daarin ook je plek te weten. Hoe heeft de kerkgeschiedenis zich gevormd. Hoe heeft het christendom zich verspreid over de hele wereld. En hoe past dit dan in Nederland en Aruba.
Op die vragen, komen zo langzaamaan antwoorden. Tijdens de opleiding volgen we onder andere een module missiologie. Erg inspirerend! In een van de bijeenkomsten werd een uiteenzetting van de verspreiding van het christelijk geloof behandeld. Jeruzalem ligt daarbij in het centrum en van daaruit verspreidde het zich naar Azië, noord Afrika en Europa. Rond het jaar 1000 werd Rusland gekerstend door prins Vladimir. Nadat hij zijn gezanten er op uit had gestuurd om het beste geloof vast te stellen. Hij voelde zich vooral aangetroken tot de Byzantijnse liturgie en besloot zich tot het christelijk geloof te bekeren, ook vanuit pragmatische overwegingen. Na 1600 speelt de expansiedrift vanuit Europa een grote rol in de verspreiding van het geloof. Naarmate er meer land werd "ontdekt", werd ook het geloof meer verspreid. Geestelijken reisden mee om op handelsposten van de VOC en de WIC te dienen. De handelaren trokken verder en namen het geloof mee.
 

Gods Hand


Maar wat is het dan goed om soms te bedenken hoe dat geloof werd verkondigd. In alle nederigheid mogen we dan zeggen dat het christendom niet altijd als keuze werd gepresenteerd. Dat het voorleven van het geloof niet altijd vol liefde is gebracht. En toch… in alle verhalen die hierin voorbij komen, mogen we ook zien dat God hier doorheen heeft gewerkt. Dat Hij recht kon zetten wat mensen soms fout deden. Dat Zijn wegen ondoorgrondelijk zijn en, dat ondanks ons mensen, het christendom verspreid is en Hij zich kenbaar maakt.
Dat geeft een nederige houding. We mogen stil staan met hoe we nu naar de kerk en naar het verspreiden van het christendom kijken. Gaat het nu altijd om het geloof op plekken brengen waar het nog niet geweest is? Of kunnen, en willen, we ook van de ander leren? Dat er echt een uitwisseling, een wisselwerking tussen daar en hier mag zijn! Dat we voor de ander openstaan. Dat we voor de Ander openstaan! En dat we geloven dat Hij dat ook wil gebruiken, ondanks onszelf.


Wereldkerk


Zending krijgt zo een ander karakter. We stellen ons dienstbaar op voor God, om het geloof op andere plekken te delen, met mensen net als wij. Een wisselwerking en wederzijds opbouwen van elkaar, in de naam van Jezus. Brengen wij het geloof dus naar Aruba? Wel nee, samen mogen we groeien in geloof en ons uitstrekken naar mensen in de marge. Samen mogen we God dienen en loven en mensen om ons heen uitnodigen om hierin mee te gaan. En niet te vergeten, samen betekent wereldwijd! Dus ook Rijnsburg, Nederland. Onze ervaringen kunnen we delen met hier en hier mag delen met ons! In verbondenheid van Hem die ons gestuurd heeft, naar de andere kant van de wereld, of lokaal!
 

Reageer op dit artikel