De politie is uw beste kameraad

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 16 juni 2015 

Nico Bontenbal, zendingswerker in Malawi: Enkele weken geleden was er een meeting tussen de wijk waar we wonen en de politie. Er zijn de afgelopen maanden behoorlijk wat veiligheidsincidenten geweest en dus vond de politie het nodig om een meeting met de wijk te hebben. De vergadering zou om 14:00 beginnen. Omdat het Malawi is, dacht ik dat ik om 14:15 mooi op tijd zou zijn; wat ik ook was, want de politieofficier kwam binnen om 14:50. Er werd geopend met gebed, ondanks dat er behoorlijk wat niet-christenen en zelfs een paar Moslims aanwezig waren. Daarna werd er wat verteld over de incidenten. Een aantal families waren overvallen in hun huis, bedreigd met een pistool en vastgebonden, daarnaast waren er een aantal mensen gehi-jackt (‘k weet niet of dit de juiste spelling is) – genoeg reden dus voor zorgen. Sommige straten hadden al maatregelen genomen (nadat ze waren beroofd) en hadden geld ingezameld om een aantal extra bewakers in te huren om te patrouilleren in de straat. Daarnaast werd er geld ingezameld voor de politie.

Dat laatste was nogal bevreemdend, maar gelukkig gaf de politie zelf uitleg. Ze kregen zo weinig geld dat ze geen dekens hadden voor de mensen die in de cel zaten. Gelukkig hadden ze nu 10 dekens gekregen zodat de gevangenen niet zonder deken behoefde te slapen en ze hadden daarom ook geen geld voor benzine. Ze konden dus weinig voor ons betekenen, alleen als we ze zouden helpen met geld voor benzine.  Een van de Indiërs vroeg nog of het niet de taak was van de politie om te bewaken? Dit was een beetje te veel gevraagd. Ze wilde best helpen en als we benzine gaven zouden ze zich bij onze nieuw ingehuurde bewakers wel melden – elke week zodat we konden zien dat het geld wel nuttig zou worden besteed.

De meeste mensen begrepen al snel dat er van de politie dus niet veel te verwachten was en er werd een taskforce comité opgezet. Omdat ik de enige was uit mijn straat en een van de weinige witte gezichten werd ik direct in dit comité gezet zonder dat ik het wilde.  En omdat ik een missionaris ben, mocht ik ook de vergadering weer eindigen in gebed. Gebed dat is wel nodig hier!

Reageer op dit artikel