Delen is vermenigvuldigen!

ill860
Danny en Tabitha Schurink | Plaatsingsdatum: 22 mei 2018 | Slowakije

De slimme rekenaars onder ons zullen direct hun wenkbrauwen fronsen bij het lezen van de titel van deze Blog. In de goede oude tijd, toen Meneer Van Dale nog op antwoord wachtte, was er wel degelijk verschil in positie tussen vermenigvuldigen en delen. Maar als we eens goed nadenken over deze zinsnede, wordt duidelijk dat we dit ook op een andere manier kunnen opvatten.

 

Deo Volente

De datum van onze uitzenddienst (Deo Volente: Zo de Heere wil en wij leven) zondag 15 juli 2018 nadert nu met rasse schreden. In een dienst, die aanvangt om 15:00 uur in de Grote kerk van Genemuiden, hopen wij voor een periode van zes jaar te worden uitgezonden naar Slowakije vanuit onze thuisgemeente.
 

Dankbaar

De Hervormde gemeente Genemuiden heeft toegezegd ons graag te willen uitzenden en neemt daarbij een niet gering deel van de kosten (bijna de helft) voor haar rekening. Dat is niet mis en stemt ons tot grote dankbaarheid!
 

Deelgenotengemeenten

De andere helft van onze uitzending wordt gedragen door zogenoemde Deelgenotengemeenten. Dit zijn kerkelijke gemeenten die op dit moment geen eigen zendingswerker hebben uitgezonden, maar het werk wel een warm hart toedragen.
 

Zendingsopdracht

Door Deelgenotengemeente te zijn wordt door deze gemeenten een gezicht gegeven aan zending en concreet invulling gegeven aan de welbekende zendingsopdracht die de Heere God aan ons meegeeft in Mattheüs 28, vers 19, waar het volgende is te lezen:

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
 

​Thee drinken

Wij worden in deze tekst allemaal van harte opgeroepen om te getuigen van Hem. En dat kan ver weg zijn van Nederland, dat kan dichtbij zijn. In de rol van predikant, evangelist of zendeling. Maar ook als de thee drinkende buurvrouw die een aandachtig oor heeft voor haar naaste.
 

Wilsum en Ederveen

Ieder heeft zo zijn of haar eigen rol toebedeeld gekregen en nu wij aan de vooravond staan van ons vertrek, bemoedigt het ons enorm dat er nu al een aantal gemeenten heeft toegezegd onze Deelgenoot te willen zijn, waaronder de Hervormde gemeenten van Wilsum en Ederveen.
 

Voorstellen

Op Hemelvaartsdag jongstleden hebben wij onszelf tijdens de ochtenddienst mogen voorstellen aan laatstgenoemde Deelgenotengemeente, de Hervormde gemeente Ederveen.
 

​Kippenvel

We kregen kippenvel van de bemoedigingen die wij tijdens de preek, onder het toezingen door de gemeente en vooral ook bij het handen geven na de dienst, kregen vanuit deze gemeente. Praktisch alle kerkgangers namen de moeite ons een hand te geven, sterkte en Gods zegen toe te wensen. Meerdere gemeenteleden gaven aan voor ons te zullen bidden.
 


Vermenigvuldiging

En juist de kracht van dat gebed is zo belangrijk en merkbaar. Het delen van elkaars zorgen en noden, de muren waar wij ongetwijfeld tegenaan zullen lopen: juist als dat bij de Heere gebracht mag worden, zal er vermenigvuldiging van Zijn zegen zijn.

Daarop mogen we vertrouwen.
 

Blik omhoog

Wij hebben van de Heere allemaal onze gaven en talenten ontvangen. Als we die mogen inzetten in Zijn dienst, zal ons dat heel veel voldoening geven. Daar krijgen we nieuwe energie van en zo ontstaat er een positieve vicieuze cirkel, als het ware een omgekeerde tornado, waardoor onze blik niet meer naar beneden gericht zal zijn, maar juist omhoog. Dat we steeds meer mogen opzien naar Hem, Die ons kracht geeft.

En dan wordt delen pas echt vermenigvuldigen!
 

Reikhalzend uitzien naar Moerkapelle

We zien nu al reikhalzend uit naar de ontmoeting met onze volgende Deelgenotengemeente, de Hervormde gemeente van Moerkapelle, op D.V. 24 juni 2018 na de ochtenddienst. Want hoe meer wij als mensen met elkaar mogen delen, hoe meer onze goede God de zegen zal vermenigvuldigen!

Wij zijn Danny en Tabitha Schurink en wij hopen D.V. Zondag 15 juli 2018 door de GZB vanuit de Hervormde Gemeente Genemuiden samen met ons gezin te worden uitgezonden naar Oost-Slowakije. Hier hopen wij samen met de Hongaarse kerk, de Stichting Romamisszió en de Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) ons met hart en ziel in te zetten voor de Roma-bevolking. Leeft u én bidt u van harte met ons mee?
 

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.