Delen zonder vrees?

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 3 mei 2021 

Tijdens een (online) TEE kennismakingsavond in Nederland dachten we na over wat je kunt antwoorden als iemand vraagt: Wat heeft Jezus voor mensen gedaan? In de TEE les uit de cursus Kom Volg Mij leerden we dat we altijd bereid moeten zijn om ons te verantwoorden, en dat we dit zonder vrees moeten doen en op een respectvolle manier. De meesten van ons herkennen wel dat dit niet altijd zo eenvoudig is. Dezelfde les wordt ook in één van de meest gesloten landen ter wereld gegeven. Hoe delen mensen daar dan hun geloof?

In het meest gesloten land in Centraal Azië is ruim 96% van de bevolking moslim. De voormalig president is erg invloedrijk geweest. Zo bepaalde hij dat de islam op alle scholen onderwezen moest worden. Hij heeft ook eigen religieuze teksten geschreven. Mensen moesten er zelfs stukken uit kunnen opzeggen om een rijbewijs te halen. Voor christenen is er weinig vrijheid: door boetes, registraties, pesterijen en soms arrestaties wordt het ze erg moeilijk gemaakt.
 
Je zou denken dat in dit land christenen het liefst niet laten merken dat ze in Jezus geloven. Maar toen we vroegen of iemand een getuigenis wilden delen over TEE kregen we meerdere reacties en allemaal gingen ze ook over evangelisatiewerk. Een voorganger, Maksat, zei: “We willen deze lessen niet alleen in onze eigen kerk gebruiken, daarom gaan we met de auto naar omliggende dorpen. Deze TEE cursus heeft ons echt geholpen om het Goede Nieuws vertellen. Welke moeilijkheden we ook tegenkomen, deze lessen helpen ons om sterk in God te staan.”

Deze mensen hebben een eenvoudig en duidelijk verhaal: God verandert mensen. Akja vertelt: Door de bijbelcursus is mijn innerlijk leven echt veranderd. Ik ben schoongewassen door de Here Jezus en hij heeft daar deze cursus voor gebruikt. Ik ervaar nu geestelijke vrede en een vernieuwd leven. Ik kan hier zoveel over vertellen. Ik ben God enorm dankbaar.
 
Ik vind het mooi om te zien dat de TEE cursussen zoveel bijdragen aan het geestelijk leven van Jezus’ volgelingen in Centraal Azië. En telkens als ik een TEE les zelf bespreek, ervaar ik dat dat voor ons eigenlijk niet anders is. Jezus brengt ook in ons leven verandering. Wat zou u zelf antwoorden op de vraag: Wat heeft Jezus voor mensen gedaan?
 
Via deze weg wil ik u tot slot ook vragen om aandacht voor Kirgizë, een ander land in Centraal Azië, waar het TEE werk ook met vallen en opstaan verder gaat. De teamleider is ernstig ziek en heeft gebed en steun nodig. Hij wordt momenteel behandeld in Wit-Rusland. Als u wilt bijdragen aan het werk in Kirgizië en andere landen in Centraal Azië kunt u dat hier doen.
 
Voor meer informatie over deze teamleider of over de cursus Kom Volg Mij in het Nederlands kunt u met mij contact opnemen via centralasia@gzb.nl. Als het u interessant lijkt om in uw gemeente een TEE avond te houden, dan is dat mogelijk!
 
Hanna-Ruth van Wingerden
 
PS: De Centraal Aziatische namen in dit stukje zijn bedacht.
 

Reageer op dit artikel