Derde preekmodule

ill860
Laurens Jan en Lourina Vogelaar | Plaatsingsdatum: 8 november 2021 | IndonesiĆ«

Niet iedereen durft het aan: een preek voordragen en opbouwende feedback krijgen. Maar na het volgen van de derde preekmodule is iedereen erg enthousiast. Wat hebben we hier veel van geleerd.
We zijn dus inmiddels aangekomen bij de derde preekmodule. De deelnemers aan de tweede preekmodule hebben de opdracht gekregen de preek over Johannes 20 vers 19-23 verder uit te werken. Hen is beloofd dat we tijdens de derde preekmodule gaan oefenen met de voordracht. We beginnen niet gelijk met de voordrachten.
 
Eerst een gesprek over een preek/prediker die verveelt: een thema waar de hoorder de relevantie niet van inziet, een preek die niets nieuws bevat, teveel citeren van teksten uit de Bijbel, teveel gedachten in een preek stoppen, geen illustraties gebruiken, een saaie voordracht, onvoldoende structuur, een te lange preek.
 
Vervolgens een gesprek over de vraag waarom een prediker zelf heilig moet leven: omdat dé preek die de gemeente leest, het leven van de prediker zelf is. Omdat je niet geloofwaardig kan preken over dat wat je zelf niet in de praktijk brengt. Omdat een prediker dat wat er leeft in zijn hart, ergens toch zal overdragen (bitterheid of een negatieve houding).
 
Hierop volgt een gesprek over de vraag of God ook óns als prediker wil gebruiken. God heeft ons geschapen als een unieke persoonlijkheid. God houdt van variatie en verschillen, ook als het om preken gaat. Doe geen andere predikers na. Blijf jezelf, wees oprecht, speel geen rol, vertrouw erop dat God jou uitgekozen heeft om met jouw karakter en gaven een doorgeefluik te zijn van Zijn Woord.
 
We gaan richting de voordrachten door het één en ander te vertellen over stemgebruik (intonatie, klemtoon, spreektempo, stilte, articulatie en volume), lichaamstaal (recht op beide benen staan, niet leunen op de kansel, handen gebruiken om punt kracht bij te zetten), oogcontact (niet alleen naar het dak kijken, of in één bepaalde richting) en gezichtsuitdrukking (als je over de liefde van God preekt, past een strenge gezichtsuitdrukking niet).
 
Dan uiteindelijk oefenen met de voordracht van de preek. In kleine groepjes zodat in een klein groepje iedereen de gelegenheid krijgt om een preek van 10 minuten te houden. Vervolgens krijgt de prediker opbouwende feedback. Soms moeten we de deelnemers aansporen om ook positieve punten te noemen. Duidelijk is dat de deelnemers niet gewend zijn om elkaar opbouwende feedback te geven. Voor de meeste predikers is het een eyeopener. Ze spreken uit hoe blij ze zijn met de tips die hen helpen om hun voordracht te verbeteren. Alles met het oog op de voortgang van de verkondiging van het evangelie.
 
Groeien in een goede voordracht is belangrijk, maar we benadrukken dat het volgende nog belangrijker is: God vragen om wijsheid, overgave aan God, oprecht en eerlijk zijn en niet gericht op de lof van mensen. Niet te vergeten ook: gebed of de Heilige Geest door de preek heen wil werken in de harten van de hoorders en gericht zijn op de eer van God.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.