Discipelschap in een laag opgeleide samenleving

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 3 november 2015 

Veel kerkdiensten in Mozambique worden geleid door ouderlingen die nauwelijks kunnen lezen. Joram Oudshoorn geeft cursussen aan deze ouderlingen en is docent aan een opleiding voor a.s. predikanten. Zijn vrouw Daniëlle is betrokken bij het gezondheidsprogramma van de kerk.

Daniëlle: Ik geef les aan het team van het gezondheidsprogramma. Langzaam leest een van de leden voor uit de bijbel: ‘cifukwa cotero........mwamuna adza-siya atate.......wace ndi.........’ Hij leest moeizaam, maar hij behoort hier wel tot de minderheid van de mensen die kan lezen en schrijven. 

Mozambique is een land dat door de oorlog beschadigd. Het is arm, mensen hebben weinig scholing en de medische zorg is slecht. Maar de kerk groeit en de Heilige Geest werkt in mensen. In een groot deel van Mozambique wordt geëvangeliseerd. Het probleem is dat er weinig gebeurt aan discipelschap. 

De Igreja Reformada, waar wij voor werken, is een echte plattelandskerk. Veel leden zijn arm en de weinige scholing die ze hebben gehad, is vaak van een laag niveau. De leraren uit Mozambique zijn het slechtst gekwalificeerd uit verschillende Afrikaanse landen, bleek uit onderzoek van de World Bank. De World Bank heeft 1000 leraren gesproken in 200 scholen. Ze zeggen dat de kwaliteit van de leraren schokkend laag was. Maar 65% had een goed antwoord op de som ‘86-55=...’ Toen er een brief werd gegeven, geschreven door een leerling van de vierde klas met 20 fouten in grammatica en spelling, werden er gemiddeld 2 van de 20 fouten gevonden. Het bleek dat bijna de helft (45%) van de leraren niet op school waren tijdens een onaangekondigd bezoek en daarnaast was nog eens 11% niet in het lokaal terwijl ze op dat moment hadden moeten lesgeven. 

Dat mensen niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven heeft natuurlijk ook grote invloed op de kerk. Omdat een dominee verschillende kerken onder zijn hoede heeft, gaan er vaak ouderlingen voor. Zij hebben zelf ook weinig scholing gehad en weten vaak niet veel van de bijbel. Ze kunnen er zelf dus ook niet makkelijk in lezen en ze hebben natuurlijk helemaal geen boeken die ze erop kunnen naslaan als ze iets niet snappen. Wij merken dat er in de kerken vooral wordt onderwezen over wat er allemaal wel en niet mag als je Christen bent: niet roken, niet drinken, geen hekserij en geen overspel. Bijbels onderwijs is in deze context dus enorm belangrijk! Het lesgeven aan toekomstige predikanten, hen leren hoe ze andere leiders moeten trainen en het lesgeven aan de ouderlingen die in de zondagse diensten voorgaan. Het is heel belangrijk om mensen rechtstreeks onderwijs te geven, met mensen te praten en met mensen op te trekken. Daar zijn we hier mee bezig.

Reageer op dit artikel