Donderdag 16 mei: Algemene Vergadering

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 10 april 2019 

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Vergadering! 


Tijdens de vergadering gaat het bestuur graag in gesprek met leden van de GZB over een aantal belangrijke beleidsthema’s. Tijdens een workshopronde kunt u kiezen uit een van de volgende workshops:
  • De uitdaging van de GZB om te blijven groeien 
  • De toekomstige huisvesting van de GZB 
  • Zending onder moslims

Huishoudelijk gedeelte
We kijken ook terug op 2018. Het jaarverslag kunt u binnenkort inzien via www.gzb.nl/jaarverslag.
De concept-notulen van de Algemene Vergadering d.d. 17 mei 2018 kunt u hier downloaden.
Daarnaast vindt ook de bestuursverkiezing plaats.

Bestuursverkiezing
  • De heer A.A. Heij RA is aftredend en herkiesbaar. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. 
  • Het bestuur zal met één persoon worden uitgebreid, zodra hier meer over bekend is, volgt meer informatie.
  • Volgens de statuten hebben 25 (of meer) leden gezamenlijk de mogelijkheid tegenkandidaten voor te dragen. De kandidaatstelling moet schriftelijk en ondertekend worden ingediend. Adres: GZB, t.a.v. mw. E.F. Lagerwerf-Vergunst (secretaris van het bestuur), Postbus 28, 3970 AA Driebergen.

Datum: D.V. donderdag 16 mei 2019
Tijd: 19.30 uur; vanaf 19.15 uur is er koffie of thee
Locatie: GZB-kantoor, Faunalaan 249 in Driebergen

In verband met de voorbereidingen van de vergadering stellen wij het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. Dat kan via onderstaand formulier.

[[]]
[]
[]

[{"level":"1"}]
{"label":"Ja, ik kom 16 mei naar de Algemene Vergadering."}
[]

Ja, ik kom 16 mei naar de Algemene Vergadering.

[{"mandatory":"1","infix":"true","prefix":"","source_type":""}]
{"label":"Volledige naam","firstname":"Voornaam","infix":"Tussenv.","lastname":"Achternaam","sir":"Dhr.","madam":"Mevr.","error_mandatory":"Uw volledige naam is verplicht."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"email","default_value":"","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"E-mailadres","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit is geen geldig e-mailadres."}
[]
[{"mandatory":"true","unique":"","validation":"numeric","default_value":"1","has_placeholder":"","source_type":""}]
{"label":"Aantal personen","error_mandatory":"Dit veld is verplicht.","error_unique":"Deze waarde is al bezet.","error_validation":"Dit moet een getal zijn."}
[]
[[]]
{"label":"Aanmelden"}
[]Graag tot ziens op donderdag 16 mei!

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.