​Ds. Cornelis van den Berg overleden

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 5 december 2019 

Met beide voeten in de klei

Op dinsdag 3 december 2019 kregen we het bericht dat onze gewaardeerde collega, Cornelis van den Berg in de leeftijd van 60 jaar is overleden. We zijn geraakt door dit verdrietige nieuws. We leven mee met zijn vrouw Riekske en haar kinderen en kleinkinderen.
 
Als zendingswerker van de GZB is hij uitgezonden geweest naar Zuidoost-Azië (2001-2012) en vanaf 2012 heeft hij gevangenispastoraat verricht in Roemenië.
 
Cornelis (geboren 12 mei 1959) was een man met het hart gericht op God. Vanuit zijn liefde voor de Heere diende hij zijn medemens. Die dienstbaarheid, zowel aan God, de mensen die op zijn pad kwamen als Zijn wereldwijde gemeente kenmerkten het leven van Cornelis. Vooral zijn zorg voor de gemarginaliseerde, de arme en kwetsbare, de gevangene en mensen met een beperking, stond centraal in zijn leven. Samen met Riekske en hun gezin had de GZB geen zendingswerker uitgezonden, maar een compleet toegewijd team, dat met elkaar hetzelfde verlangen deelde. De deur van hun hart en huis stond te allen tijde voor iedereen open. Niemand werd heengezonden, iedereen was welkom.
 
Cornelis was een man die met beide voeten in de klei van het leven stond en ondertussen met gebogen hoofd en knieën zijn God zocht. Een dienaar van onze God en Heere en een bijzonder mens, die voort zal blijven leven in onze herinnering en die van onze partners in de diverse landen, in Zuidoost-Azië en Roemenië.
 
Wij zijn dankbaar voor wat hij voor de wereldwijde kerk heeft mogen betekenen.
 
We bidden zijn gezin de troostvolle nabijheid en liefde van de Heere toe.
 
GZB

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

 • A Riezebos

  5 december 2019, 09:05

  De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn Spr. 10 vers 7. Veel dierbare herinneringen hebben we aan Cornelis en ook aan zijn vrouw en kinderen. We hebben heel veel van hem mogen leren in het vele waarin we met elkaar, door Gods genade, mochten optrekken. We zullen hem dan ook erg missen. Hij mocht als een kaars opbranden, maar wel tot doel om veel licht voor de Heere te verspreiden. Nu mag hij Thuis zijn op de plaats die door de heerlijkheid Gods verlicht wordt en het Lam haar Kaars is. We wensen Riekse en de kinderen van harte veel troost en sterkte van die dierbare Heiland toe Albert en Willy Riezebos
 • Thea Aandewiel

  9 december 2019, 12:51

  Zo laat Gij, Heer Uw knecht naar ''t woord hem toegezegd, thans henengaan in vrede, nu hij Uw zaligheid, zo lang door hem verbeid gezien heeft, op zijn bede. God's hulp en bijstand toegebeden in deze weg voor vrouw en kinderen
 • Chris Koopman

  11 december 2019, 07:11

  Een uiterst gedreven dienaar en evangelist ,een bruggenbouwer die zijn roeping tot het laatste moment van zijn leven inzette voor Gods Koninkrijk,een bidder meer in de hemel,en een bidder minder op de aarde.