Ds. W. Poldervaart neemt afscheid als zendingspredikant

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 21 december 2020 

Zondagmiddag 20 december namen ds. Wim Poldervaart en zijn vrouw Anke in de Meentkerk te Huizen afscheid als predikant en zendingsechtpaar. Ds. Poldervaart hoopt per 22 februari aanstaande met emeritaat te gaan.

Er deden in de dienst digitaal genodigden uit de wereldkerk mee. Verschillende mensen uit zowel Centraal-Azië, Indonesië, Peru als Nicaragua - die hij had leren kennen tijdens zijn 23-jarige werkperiode voor de GZB - spraken ds. en mw. Poldervaart toe. In de preek stond onder andere Handelingen 14:27 centraal: Toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had, en dat Hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. 
 
Ds. Poldervaart begon in 1979 als jeugdevangelist in Utrecht. Van 1985 tot 1991 werd het echtpaar voor de GZB uitgezonden als kerkplanters naar Peru. In de Hervormde Gemeente Huizen werd Wim evangelist. Twaalf jaar heeft hij daar contacten met mensen gelegd. Mensen kwamen tot geloof en de basis ontstond voor ontmoetingsplek ‘De Brug’. Opvolger van Wim, evangelist Jan Verkerk, sprak in de dienst het echtpaar Poldervaart toe en memoreerde de ruimte die hij ervaren heeft om verder te bouwen en het soms ook anders te doen. Na de periode in Huizen werd ds. Poldervaart in 2003 regiocoördinator bij de GZB van Azië en in 2013 van Latijns Amerika. Door afnemende gezondheid moest helaas de hoeveelheid werk verminderen. Er brak in 2018 een nieuwe periode aan waarbij Wim en Anke als zendingsechtpaar de kerk in Nicaragua mochten dienen.De Hervormde Gemeente van Huizen is altijd nauw betrokken geweest bij het werk van dominee en mevrouw Poldervaart. Namens de algemene kerkenraad sprak voorzitter Mijndert Wiesenekker het echtpaar toe. Namens de GZB spraken Kees Zeelenberg en Erika Kommers. Samengevat gaven zij aan dat deze afscheidsdienst een eerbetoon is aan God die Wim en Anke de gaven en de kracht heeft gegeven het werk te doen. Hij die ook mensen om hen heen heeft gegeven die hen vormden en waarvan zij mochten ontvangen. Eer aan onze God die er onbegrijpelijk voor kiest om in mensen een welbehagen te hebben waar zij zich ter wereld ook bevinden en wat ze ook doen. Een blijde boodschap die Wim en Anke met liefde hebben doorgegeven. Na afloop van de toespraken zongen zij als collega’s het echtpaar Poldervaart een zegenbede toe.

Reageer op dit artikel