Een Arabische vertaling van de Institutie

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 14 november 2017 

Op zaterdag 11 november 2017 is in Beiroet de eerste Arabische vertaling van Calvijn’s Institutie gepresenteerd. Deze vertaling is tot stand gekomen onder redactie van dr. George Sabra en verschijnt bij uitgeverij Dar Manhal/Al Hayat. Sabra gaf leiding aan een vertaalteam van theologen en linguïsten.
 
George Sabra is als systematisch theoloog verbonden aan de Near East School of Theology (NEST), het theologische seminarium van de protestantse kerken in het Midden-Oosten. Sabra is tevens de directeur van dit instituut. De boekpresentatie viel samen met de vijfentachtigste verjaardag van de NEST.
 
De NEST ontstond in 1932 uit een fusie van de theologische seminaria van de Armeense Evangelische Kerken (opgericht in 1850) en de Arabische kerken (1869). Sinds 1932 studeerden meer dan 400 mensen af aan de NEST. De meesten werden predikant, kerkelijk werker of godsdienstonderwijzer in het Midden-Oosten.
 
In 2007 werd het idee voor de vertaling geboren. Sabra werkte in de afgelopen tien jaar samen met een bekwaam team van theologen en taalkundigen. De uitgave werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Fondation pour l’aide au protestantisme réformé (FAP) en de GZB. 
 
Sabra gaf een uitgebreide toelichting bij de presentatie. “Tot nog toe is slechts een van Calvijns boeken in het Arabische verschenen. Dat heeft te maken met het feit dat het protestantisme in het Midden-Oosten ontstond uit het werk van piëtistische Amerikaanse zendelingen. Zij richtten zich vooral op de persoonlijke geloofsbeleving, niet zozeer op leerstellingen. De kerken van het Midden-Oosten hebben die negatieve houding ten opzichte van dogma’s van de zendelingen geërfd.”
 
Maar dogmatiek is wel degelijk van belang, vindt Sabra. “Natuurlijk ging het Calvijn om pietas, vroomheid, als het werk van de Heilige Geest. En natuurlijk was de Institutie voor hem in de eerste plaats geen summa theologia maar een summa pietatis. Maar hij was er ook van overtuigd dat vroomheid wordt gevoed door leerstellig onderwijs.”
 
Volgens Sabra ligt de kracht van de Institutie in het samengaan van het pastorale en het theologische. “In het latere piëtisme, ook dat van de Amerikaanse zendelingen in het Midden-Oosten, zijn dogmatiek en vroomheid soms tegen elkaar uitgespeeld. Voor Calvijn was dat echter niet het geval; hij hield die twee bij elkaar.”
 
Het belang van de Institutie ligt volgens Sabra echter bovenal in de nadruk op de soevereiniteit van God. “Het geloof rust, in Calvijns optiek, uiteindelijk op de vrijmacht van God.”
 
“De Institutie heeft vandaag nog steeds zeggingskracht,” concludeerde Sabra. “Het boek kan ons helpen om het geloof en de wereld te begrijpen. Het drukt het hart van het hervormde geloof uit en spreekt zowel de gemeente als het individu aan. De serieuze lezer moet Calvijns inzicht in de Bijbel en het geloof wel bewonderen. We staan in dit boek oog in oog met een man die voortdurend Gods aangezicht zocht.”

Wilbert van Saane

(Wilbert en Rima van Saane-Nasrallah zijn vanuit PKN de Lichtkring in Alphen aan den Rijn uitgezonden naar Beiroet door Interserve in samenwerking met Kerk in Actie en de GZB. Zij zijn werkzaam aan de Near East School of Theology en Haigazian University.

Reageer op dit artikel