Een enthousiaste kudde

ill860
Robert en Danja Duits | Plaatsingsdatum: 21 september 2020 | Albanië

Sinds onze terugkomst in Albanië zijn we begonnen met wandelen als gezin, iedere dag rond het meer achter ons huis. De kinderen nemen hun fietsen mee om even lekker te kunnen crossen over mooie paadjes. Rond dat meer komen we vaak dezelfde mensen tegen en met sommigen van hen maken we weleens een praatje.

Meestal komen we aan het begin van onze ronde een kudde koeien én een stier (!) tegen die op weg zijn naar het weiland waar ze de nacht door brengen. De boer, zijn knecht en de hond moeten soms behoorlijk hun kudde opjagen en aansporen om uit het verfrissende water naar het weiland te lopen.

Verder op zitten regelmatig mensen te barbecueën, soms onder vrolijke Albanese muziekklanken uit grote speakers of autoboxen. Een groepje jongens uit het dorp speelt er voetbal. Een paar meiden komen we vaak ook tegen, een van hen spreekt Duits weten we inmiddels…..

De afgelopen maanden is er rondom het meer veel gerecreëerd en helaas is dat ook te zien aan de enorme hoeveelheden afval die er rondslingeren. Daarom hebben we afvalknijpers gekocht en gaan daarmee regelmatig aan de slag op het weggetje naar het meer. Je ziet het opknappen en de overbuurvrouw begon pas ook spontaan haar plastic bij elkaar te graaien en in de afvalcontainer te gooien. Voor we het weggetje klaar hebben zullen we heel wat tijd verder zijn en eerlijk gezegd lijkt het enorme afvalprobleem rondom het meer voor ons vijven niet te overzien. Voor nu dus de focus op het weggetje houden en daar kunnen we nog heel wat vuilniszakken oprapen.

Weer even terug naar het meertje. We zien er ook regelmatig kuddes geiten of schapen die dan door de herder (te paard zonder zadel) en honden in de juiste richting worden gedreven. Afgelopen vrijdagavond zagen we ook een herder. We zagen hem aan de andere kant van het meer in een boom klimmen en vervolgens hakte hij met zijn bijl er een aantal takken uit. Terwijl we dichterbij kwamen zagen we zijn kudde van 3 geiten met 2 lammeren en 1 schaap zich te goed doen aan de frisse bladeren van die takken. De herder liep bij het water en hield vanaf een afstandje zijn kudde in het oog. Onze jongens werden door hem aangemoedigd toen ze met succes een aantal keren met hun fietsen door een droogstaande geul heen scheurden.

We liepen naar elkaar toe, we praatten even over zijn beesten, over het lage waterpeil vanwege de grote droogte en na elkaar gedag gezegd te hebben, scheidden onze wegen. Tijd om naar huis te gaan zowel voor ons als voor deze herder en zijn kleine kudde. Soms is dat een hele klus je kudde, je kinderen, gemeenteleden of collega’s op gang te krijgen. Neem je ze op sleeptouw, ga je opjagen of heb je een andere strategie?

Deze herder deed iets wat we niet eerder hadden gezien. Vanaf een afstandje riep hij en begon te lopen richting de weg naar het dorp. De grootste geit (met bel om zijn hals) had het meteen door en kwam in beweging, wat leidde tot een ketting-volg-reactie van de rest van de kudde. De herder keek achterom, zich verzekerend dat zijn kudde volgde en verbaasde ons vervolgens door het inzetten van een flinke sprint. En ook dat leidde tot een ketting-sprint-volgreactie. De kudde ging met grote haast de herder achterna, dwars door het hoge, dorre gras, de kortste weg naar huis.

Dit voorval was in de eerste plaats grappig om te zien en zo maar een van dingen die tijdens zo’n wandelingetje kunnen gebeuren. Opvallend was dat deze herder zijn kudde niet opjoeg. Deze kleine kudde werd gemotiveerd door een enthousiaste herder. Een gewone vent, geen grote kudde en geen hond die hem hielp. Wel had hij het juiste gereedschap om takken uit de boom te hakken, ook was zijn boodschap voor de kudde duidelijk in woord en daad en heeft hij zich ongetwijfeld flink in het zweet gerend.

Als christen geloof ik dat ik ook onderdeel ben van een grote, wereldwijde kudde. Volgelingen van Jezus Christus uit alle delen van de wereld. Hij is onze Goede Herder. Ik hoop dat ook jij zowel in mooie als moeilijke perioden in je leven en ook in deze coronatijd onderdeel bent van een mini-kudde zoals een tienergroep, een bijbelstudiegroep, de Alpha-cursus, een gebedsgroep of vul het zelf maar in. Een mini-kudde waarin jij op je plek bent en waar er aandacht voor je is, waar je elkaar inspireert en aanmoedigt. Waar je je verhaal kwijt kunt. Waar er geluisterd wordt. Waar je God voor het eerst of beter leert kennen als Vader, Jezus als je Zaligmaker en de Heilige Geest als je Inspirator. Een mini-kudde waarmee je dus niet in je eentje, maar samen onderweg bent. Naar het huis van de Goede Herder. 

Reageer op dit artikel