Een mijlpaal in de presbyteriaanse kerk van Malawi

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 24 november 2015 

Binnen de presbyteriaanse kerk van Malawi wordt zo'n 85% van de diensten geleid door een ouderling of diaken. Slechts 60% van hen heeft een afgeronde basisschoolopleiding en minder dan 20% heeft de middelbare school afgerond. Toerusting van deze ambtsdragers is dan ook hard nodig. Om daar een programma voor te ontwikkelen is in 2012 Tjerk Visser door de GZB uitgezonden. De afgelopen periode zijn er meer dan 50 trainers getraind die ouderlingen en diakenen een basiscursus gaan geven. Onlangs ontvingen de trainers een certificaat en met hulp van de gemeenteleden van de Grote Kerk in Zwolle een Engelse studiebijbel en T-shirt. Een bijzonder moment.
Tjerk: De trainers wisten dat ze aan het einde van hun opleiding een certificaat zouden krijgen, maar dat ze nog iets bijzonder mee zouden krijgen maakte hen toch wel heel nieuwsgierig.
Want voor in de kerk stond een tafel met daarop iets onder een kleed....
Sommige trainers hadden inmiddels thuis ook post ontvangen vanuit de Grote Kerk Gemeente in Zwolle. Daar hebben ze een actie op touw gezet waarbij gemeenteleden een trainer uit Malawi konden 'adopteren'. Hiermee is geld opgehaald om de trainers bij hun diplomering een bijzonder cadeau te geven: English Study Bible. Een prachtig cadeau wat enorm is gewaardeerd!
 
Deze feestelijke diplomering is een mijlpaal in de presbyteriaanse kerk van Malawi. Je vraagt je misschien af of er voorheen dan geen ouderlingen werden getraind. Zeker wel, elke predikant probeerde elk jaar invulling te geven aan the Elder School. En vanuit het departement voor toerusting in de kerk werden ook lessen verzorgd. Zowel de toerusting door de predikanten en vanuit het departement was heel sterk gebonden aan de persoon die de toerusting gaf. Er was geen materiaal voorhanden en ontwikkeld om er op een goede manier invulling aan te geven.
Dan is het goed om te weten dat in veruit de meeste kerkjes van de presbyteriaanse kerk geen vaste predikant is. Veruit het meeste werk in de kerk wordt gedaan door mensen die er nooit echt systematisch voor zijn toegerust.

Vanaf 2012 is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van modules voor de basis training voor ouderlingen en diakenen. Ik heb een groep mensen uit alle geledingen van de kerk bij elkaar gezet om na te denken over wat ouderlingen en diakenen minimaal moeten weten en waarin zij moeten worden toegerust. Deze mensen kozen de volgende onderwerpen: Leiderschap, Preken, Pastoraat, Bijbelkennis, Geestelijk leven, Evangelisatie & Discipelschap, Rentmeesterschap en financieel beheer, Gemeente groei en ontwikkeling, Kerkbestuur.
Met materiaal wat al wereldwijd is ontwikkeld zijn we deze onderwerpen gaan invullen en aanvullen. Na de presentaties van de onderwerpen werd dit door de groep besproken en van commentaar voorzien voor verbeteringen. Dit schrijven en herschrijven, plus het uitproberen in 22 gemeenten is een tijdrovende bezigheid geweest.

Daarna zijn uit alle 25 presbyteries (classis) trainers opgeleid om de ouderlingen en diakenen in hun werkgebied toe te rusten met de basis training: Basic Elder School.

Nu ze hun diploma hebben en een prachtig shirt, zullen ze nog meer worden herkend als trainers.
De studiebijbel zal hen zeker helpen om zich goed voor te bereiden!

foto's diplomering trainers van ouderlingen en diakenen in Malawi
 

Reageer op dit artikel