Geloofsoverdracht daagt de kerk uit

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 28 juni 2018 

De synode van de Franse protestanten van de kerk van Harriëtte Smit sprak onlangs over het thema geloofsoverdracht. Uit recent onderzoek blijkt dat dit onderwerp meer dan ooit de aandacht vraagt.
 

De synode van de Union Nationale des Eglises Protestantes Réformées Evangéliques de France (Unepref) is binnen het Franse kerkverband een belangrijk moment van elkaar ontmoeten, samen bouwen aan visiegericht werken, besluiten nemen en samen vieren.
 
En avant pour transmettre (Vooruit om door te geven) was het thema van de Unepref- synode. We gingen daarmee als Unepref-kerken een gedurfd gesprek aan over geloofsoverdracht, in het bijzonder de overdracht aan de jeugd. Gedurfd, omdat uit een recent Frans onderzoek blijkt dat slechts 4 procent van de ouders geloofsoverdracht nog belangrijk acht. De religieuze waarden zijn niet meer een prioriteit in de Franse opvoeding, wat de noodzaak onderstreept voor de kerk om de Boodschap van het Evangelie door te geven.
 
Binnen de Unepref-gemeenten heeft de jeugd altijd prioriteit gehad. En tijdens de synode werd niet alleen gesproken óver jongeren, maar waren ze ook zélf present. Zo verzorgden drie jongeren van 22 jaar op een dynamische wijze het ontspannende vrijdagavondprogramma van de synode. Ze deelden over hun prachtige project ‘What’s the Faith’. Laagdrempelige jongerenavonden waar hun niet-gelovige vrienden welkom zijn en zo de kans krijgen om op een vrijblijvende manier iets van het geloof te proeven en te ontdekken.
 
Aan het eind van de avond kregen alle synodeleden een gekleurd estafettestokje als herinnering mee naar huis. Het Franse woord voor dit stokje is témoin, wat getuige betekent; op de beat van de muziek hebben alle synodeleden hun stokje doorgegeven aan anderen en zo geoefend in ‘trans-missie’, overdracht.
 
Tijdens de synodekerkdienst op zondag, waar normaal gesproken een ervaren predikant het woord krijgt, kreeg jongere Nicolas Fines (25) (s)preektijd. Een bijzonder moment daar was toen zijn vader, predikant en lijdend aan Parkinson, met alle stemkracht die hij had de schriftlezing verzorgde en zijn zoon even later de preekstoel besteeg – en zo letterlijk het stokje doorgegeven werd. Nicolas hield geen preek over wat de kerk nu voor jongeren zou moeten doen, leverde geen kritiek, maar drie uitdagende lessen als het gaat om het doorgeven van het Evangelie: 1. Laat God Zijn werk doen. 2. Wees een voorbeeld. 3. Wees geduldig!
 
Even later werd in de dienst de jonge Timothé (32) tot predikant bevestigd. Uit z’n getuigenis bleek dat God nog steeds jonge mensen weet te raken met zijn Woord en hen in beweging zet om Hem te dienen, zelfs als predikant! God bouwt zijn kerk in Frankrijk. Een kleine kudde die het oog gericht houdt op haar Herder. Een belangrijke rol in de voorbeeldfunctie, spelen de grootouders. Op een video die getoond werd op de synode is oma Géneviève (66) aan het woord. Een gelovige vrouw en een positief meelevend gemeentelid. Ze brengt wekelijks de kleinkinderen trouw en met enthousiasme naar de catechese en iedere eerste zondag van de maand neemt ze hen mee naar de kinderkerk. Zij is een sprekend voorbeeld van geloofsoverdracht in de praktijk. En ze onderstreept hoe belangrijk de rol daarin is van de gelovige grootouder:
“Het geloof doorgeven betekent voor mij dat m’n kinderen en kleinkinderen God leren kennen voor hun dagelijkse leven. Die geloofsoverdracht doen, kan ik niet alleen. Ik heb de kerk daarbij nodig: door levende voorbeelden en passend onderwijs.”
 
Catecheseleerplan
Gelukkig werken we daar als Unepref aan. Een hoogtepunt van de synode was de presentatie van de herziene versie van het catecheseleerplan voor jong en oud (0-99). Een mooi, concreet handvat. Aanpassingen waren nodig, omdat in de praktijk blijkt dat zo’n 85 procent van de jongeren de kerk verlaat na het doen van hun belijdenis. “We zijn ons er van bewust dat we de secularisatie niet kunnen inperken, maar op z’n minst kunnen we er voor zorgen dat de Boodschap niet langs hen heen gaat”, aldus Jean-Raymond Stauffacher, voorzitter van de Unepref.
 
Samen met mijn jeugdwerk collega Joël Landes blikte ik terug op de eerste drie jaar van onze taak als jeugdwerkadviseur. De kerkbezoeken, de trainingsmomenten en jongerenontmoetingen hebben de volgende behoeften duidelijk gemaakt: pastorale zorg voor jongeren, het implementeren van het catechese-leerplan, de vraag naar concreet jeugdwerkmateriaal en discipelschapsvorming voor 18-25 jarigen.
Ik ben dankbaar dat de GZB, partner van de Unepref, opnieuw wil investeren in dit project, zodat we verder kunnen bouwen aan sterk jeugdwerk voor de Franse jeugd. Dat we kunnen omzien naar hen die niet gezien worden en (nog) geen plek hebben.
 
(Harriëtte Smit is landelijk jeugdwerkadviseur bij Unepref en woont in Aix-en-Provence)
 
 
Dit artikel is eerder verschenen in het Friesch Dagblad

Reageer op dit artikel