Groei

ill860
Peter en Jeannette de Groot | Plaatsingsdatum: 28 september 2019 | Zuid-Soedan

Fotobijschrift: eerstejaars studenten ontvangen een studiebijbel die gedoneerd is door bevriende Amerikaanse zendelingen die ook in Moyo werken. 

Nog niet zo heel lang geleden had Kajo Keji Christian College (KCC) zo’n tien tot vijftien studenten die theologie studeerden. Sinds KCC in februari 2017 moest vluchten vanuit Kajo Keji naar Moyo in Oeganda zijn de studentenaantallen sterk gegroeid. Op dit moment hebben we 65 studenten voor theologie, 60 mannen en 5 vrouwen. Daarnaast zijn er zo’n 35 studenten in de lerarenopleiding en ongeveer 40 voor business & management.

Voor de theologiestudenten in het certificate- en diploma-programma duurt de studie twee jaar. Het niveau is ongeveer vergelijkbaar met iets als een mbo-diploma in Nederland. Eerder schreven we al over de start van het bachelor-programma. Dat is van hbo-niveau en duurt vier jaar. Peter geeft vooral les aan de diploma en bachelor studenten.
 
Om een indruk te krijgen van waar deze studenten zoal vandaan komen hebben we twee kaartjes gemaakt. De meeste studenten komen uit het gebied in het noorden van Oeganda, dat grenst aan Zuid-Soedan. De meesten van hen zijn Zuid-Soedanezen die in een van de vluchtelingenkampen wonen. Dit zijn meestal mensen uit Kajo Keji.

 
Door de aanwezigheid in Moyo studeren er inmiddels ook dertien Oegandezen uit plaatsen als Yumbe, Obongi, Koboko, Erepi en natuurlijk uit Moyo zelf. Voor zover we weten zijn er dit jaar voor het eerst twee studenten uit de Nuba mountains in Soedan (hoofdstad Khartoem). Verder komen er studenten uit andere delen van Zuid-Soedan, Oeganda en uit een vluchtelingenkamp in Kenia. 
Er zijn mensen uit zo’n tien verschillende stammen, die allemaal hun eigen taal hebben. Om een babylonische spraakverwarring te voorkomen is de voertaal Engels. Voor Peter en voor zijn collega’s zou het natuurlijk ook ondoenlijk al die verschillende talen te leren. Daarnaast zijn er veel meer theologieboeken beschikbaar in het Engels. Bovendien is in zowel Oeganda als Zuid-Soedan het Engels een officiële taal, al beheersen niet alle studenten het al even goed als ze aan KCC beginnen.
 
Het conflict dat al jaren gaande is in Zuid-Soedan heeft ook te maken met uit welke stam je komt. Op de college oefenen we ons daarom in het één worden. In Christus behoren we allemaal tot die ene ‘stam’ en zijn we broeders en zusters in Hem. 

Reageer op dit artikel