GZB helpt slachtoffers oorlog Noord-Oost Syrië

ill860
Webredactie  | Plaatsingsdatum: 16 oktober 2019 

“Help ons alstublieft!”

Na de plotselinge grootschalige militaire inval van Turkije in Noordoost-Syrië is er grote onrust en onzekerheid ontstaan onder de bevolking. Veel mensen zijn op de vlucht en de situatie ter plekke is gespannen. In het getroffen gebied liggen drie gemeenten (Kamishly, Hassakeh en Malkieh) van de partnerkerk van de GZB, de Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon (NESSL).

De afgelopen jaren hadden deze gemeenten het relatief rustig, al waren ook hier verschillende aanslagen van IS. Afgelopen week is de situatie abrupt  veranderd en verkeert de bevolking, waaronder 40 tot 50 duizend christenen, in grote ongerustheid. Noodhulpactie gestart
De GZB is inmiddels een noodhulpactie gestart. We vragen om gebed en financiële hulp voor de kleine, maar actieve kerken in de regio. Zij doen wat zij kunnen om de nood te lenigen, maar hun middelen zijn beperkt.

Wilt u hen helpen, maak dan een gift over naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 met vermelding ‘noodhulp Syrië’ of doneer online via www.gzb.nl/syrie.

Reageer op dit artikel